logodef

bigstock Group Of Three School Teachers 70202776 1In een tijd dat schoolaanbod groter is dan de vraag, ouders veeleisender en kinderen sneller zelfstandig worden, is het van belang dat de school mee kan veranderen met haar omgeving. Tegelijkertijd ervaart u weinig ruimte voor beweging. De hoge werk- en regeldruk voor docenten, de vele initiatieven tot verandering: ze hebben u en uw collega’s verandermoe gemaakt. Wat is de weg naar een vernieuwend en eigentijds schoolaanbod? Waar ontstaat weer zin om te verbeteren en te vernieuwen? Via het Master Program Semco Style voor het onderwijs vindt u een weg die past bij u en uw organisatie.

Het fundament van het Master Program is het gedachtegoed van Ricardo Semler. In het onderwijs en bedrijfsleven introduceerde hij wereldwijd bekende en baanbrekende manieren van organiseren vanuit de filosofie: gelukkige medewerkers leveren de beste prestaties. Samen met een internationaal team ontwikkelde Ricardo Semler zijn gedachtegoed tot een handzame, praktische maar bovenal inspirerende methode.

Het Master Program Semco Style voor het onderwijs biedt een koffer vol inspiratie en praktijkvoorbeelden, waar doorlopend nieuwe ervaringen aan worden toegevoegd - of die nu afkomstig zijn van Semco, aanpalende methodes of van onderwijsprofessionals die hier dagelijks mee aan de slag zijn.

Programma

Dag 1.Ouverture (middag)
o Checkin
Quikscan
Sample van het hele programma

Dag 2. Vertrouwen – iedereen eigenaar van de school
o Het creëren van een (leer) gemeenschap vanuit verlangen en ‘daar op in willen tekenen en bij willen horen’
o Leraren behandelen als volwassenen en leerlingen als volwaardig
o Persoonlijke aandacht en sociale omgangsvormen, ook tussen leerlingen
o Authentiek leiderschap stimuleren bij docenten: voorbeeld gedrag en basishouding

Dag 3. reducing control – lagere werklast, lagere regeldruk
het gemeenschappelijk betekenis geven aan kaders en de noodzaak daartoe: het verschil tussen de systeemwereld en de leefwereld
o Anders denken over leerlijnen en leerlingvolgsystemen
o Verantwoording zo licht mogelijk maken: keep it simple!
o Sturen op regels versus sturen op normen & waarden

Dag 4. Stimuleren van zelfsturing: Zelfmanagement – vakmanschap voorop
o Een leeromgeving en leergemeenschap creëren waarbij leerlingen 1. verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces en leerroute, 2. mede verantwoordelijkheid nemen voor elkaars leerproces, 3. zelf input geven aan (leer) materiaal
o Zelfsturing faciliteren door feedback loops op inhoud, proces/ samenwerking en leermethode
o Tools geven voor zelfstandigheid
o Ruimte bieden voor talenten

Dag 5. Extreme Stakeholder alignment: verbinden vanuit visie
o Het activeren van de omgeving (ouders, ondernemers in de buurt, maatschappelijke partners, buren)
o Het doorbreken van muren en (institutionele) grenzen
o Het managen van verwachtingen: bijvoorbeeld 1. wat voor soort leerlingen willen onze stakeholders ‘afgeleverd’ zien?, 2. welke rol verwachten ouders van ons in het opvoedproces (It takes a village to raise a child)?
o Systemisch denken

Dag 6. Creative Innovation- voortdurend verbeteren
o Omgaan me de stroom en technologische- en onderwijsvernieuwing
o Durven: ontregelruimte toestaan en creatief ondernemerschap stimuleren
o Gecontroleerd innoveren
o Diversiteit managen

Dag 7. Presentaties en Feedback

Interesse

Data Locatie Interesse

23 november (middag)
12 december hele dag
9 januari 2018 hele dag
31 januari 2018 hele dag
15 februari 2018 hele dag
7 maart 2018 hele dag
29 maart 2018 (middag)

HNK Utrecht CSInteresse

Prijs
De kosten zijn € 4.950,- per persoon

Doelgroep
Schoolleiders, -bestuurders en -directie PO, VO, MBO/HBO

Leergang Leidinggeven aan verandering in het onderwijs
Ontdek de mogelijkheden van leidinggeven aan verandering in het onderwijs! Klik hier voor meer informatie over de Leergang Leidinggeven aan verandering in het onderwijs.

Contact
Voor verdere informatie over de Leergang kunt u contact opnemen via academy@dyade.nl.