Uw partner in Finance & HR

Kader Wettelijke taken FG, artikel 39 AVG

Kader Wettelijke taken FG, artikel 39 AVG

Kader Wettelijke taken Functionaris Gegevensbescherming, artikel 39 van de AVG
1. Het bestuur, directie(s) en de werknemers die persoonsgegevens gebruiken, informeren en adviseren over hun verplichtingen ten aanzien de wettelijke vereiste bescherming van persoonsgegevens.
2. Het bestuur bijstaan bij het toezicht op de interne naleving van de AVG, te weten toezien op naleving van de:
a. AVG,
b. andere Unierechtelijke (lees: Europese) of nationale gegevensbeschermingsbepalingen, en
c. van het beleid van het bestuur met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens
(inclusief van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van de medewerkers, en de betreffende audits).
3. Het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven met betrekking tot de gegevensbeschermingseffect-beoordeling (data protection impact assessments; DPIA) en toezien op de uitvoering daarvan in overeenstemming met de AVG

Om dit goed uit te voeren, kunnen FG’s onder andere:
a. informatie verzamelen om het (type) gebruik van persoonsgegevens te identificeren;
b. analyseren en controleren in hoeverre het gebruik van persoonsgegevens aan de AVG voldoet; en
c. het bestuur informeren, adviseren of aanbevelingen geven.

4. Met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) samenwerken en voor de AP optreden als contactpunt inzake met verwerking van persoonsgegevens verband houdende aangelegenheden, en – waar passend -overleg plegen over enige andere aangelegenheid aangaande privacy.
5. De FG is verplicht bij de uitvoering van zijn taken rekening te houden met de aan het gebruik van persoonsgegevens verbonden risico’s, en met de aard, de omvang, de context en de doelen van het gebruik van die gegevens

 

Deel dit bericht

Uw adviseur

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x