Uw partner achter het primaire proces

Bestuursformatieplan

Bestuursformatieplan

Schoolbesturen staan sinds jaar en dag voor de uitdaging enerzijds financiële sturing te geven aan de organisatie op basis van het kalenderjaar en anderzijds de personele behoefte en ontwikkelingen te organiseren op basis van het schooljaar. Hulpmiddelen daarbij zijn de meerjarenbegroting en het meerjarenbestuursformatieplan.

Kwantitatieve en kwalitatieve formatiebehoefte

Het meerjarenbestuursformatieplan beantwoord de vraag wat uw kwantitatieve en kwalitatieve formatiebehoefte is voor de komende jaren. Vanuit de bestaande situatie wordt aan de hand van uw strategische beleidskeuzes, ontwikkelingen, kansen en risico’s, kortom uw omgevingsfactoren, een eerste personele analyse uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van landelijke kengetallen die aan uw organisatie gespiegeld worden. Een en ander geeft zicht op het huidige personeelsbestand en geeft inzicht in de gewenste activiteiten om te voorzien in een door uw organisatie gewenste toekomstige personeelsbestand.

Het bestuursformatieplan binnen de nieuwe CAO PO

Zoals u heeft kunnen lezen in de cao primair onderwijs 2018-2019, gaat er vanaf 1 augustus 2019 een nieuwe systematiek in voor het meerjarenformatiebeleid en het taakbeleid/de werkverdeling. De werkgever stelt het meerjarenformatiebeleid en het bestuursformatieplan op. Deze documenten, samen met enkele andere op te stellen regelingen vormen het uitgangspunt van de voorbereiding op de werkverdelingsgesprekken welke op elke school met het team gevoerd zullen worden. Hieruit volgt dat het werkverdelingsplan voor het volgende schooljaar. Een voorzichtige planning laat zien dat om alle benodigde stappen tijdig te ondernemen uw begroting en formatieplan idealiter al rond januari voltooid zouden zijn. Voor een volledige beschrijving van dit proces en de gevolgen op de planning en inhoud van het bestuursformatieplan leest u hier het artikel uit ons oktober magazine.

Deze strakke planning biedt meer dan ooit de kans om de begroting en het bestuursformatieplan nog nauwer op elkaar af te stemmen door deze nagenoeg gelijk op te stellen. Hiermee vertaalt u de financiële situatie per kalenderjaar naar de realiteit voor de scholen per schooljaar en maakt u ook voor de schoolteams duidelijk en inzichtelijk wat de financiële situatie voor de komende schooljaren zal zijn en wat dit betekent voor de formatie(ruimte) op de scholen. Zo kunnen u en uw schoolteams goed geïnformeerd de werkverdelingsgesprekken voeren.

Ons aanbod

Dyade werkt doorlopend aan verbeteringen van haar producten op het terrein van formatieplanning. Wij ondersteunen u bij het opstellen van het bestuursformatieplan dat zo goed mogelijk aansluit op uw meerjarenbegroting, maar ook op de specifieke wensen van uw bestuur. Wij gaan vooraf altijd het gesprek met u aan over hoe u wenst dat het bestuursformatieplan eruit komt te zien.

Vanaf dit jaar heeft u de keuze uit twee modellen waarbij variaties in overleg mogelijk zijn:

  • Ons strategisch model is het perfecte document om uw strategische doelen in op te nemen en de vertaling te maken naar de effecten op de formatie van de komende jaren. We staan stil bij de specifieke situatie van uw bestuur, actualiseren uw formatieprognoses uit de meerjarenbegroting, en analyseren uw huidige en gewenste personeelsbestand.
  • Ons kern model is kort maar krachtig en biedt enkel de vereiste informatie in een zo leesbaar en behapbaar mogelijke vorm.

Indien gewenst kunnen wij uiteraard ook uw model uit voorgaande jaren blijven hanteren.

Verder kunnen wij u ook ondersteunen bij de volledige voorbereidingen op de werkverdelingsgesprekken met uw schoolteams. Zo kunnen wij u helpen met het in kaart brengen van de werkzaamheden van volgend schooljaar, het verzamelen van alle benodigde documenten en eventuele leeswijzers opstellen voor de benodigde beleidsstukken zodat uw medewerkers zich goed kunnen informeren.

Geïnteresseerd?

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met een van onze adviseurs;

Wilma Rijndorp op 06 25490300 of via wilma.rijndorp@dyade.nl

U kunt ook het contactformulier invullen.

 

Overigens zijn wij ook geïnteresseerd. Bent u ervan overtuigd over een geweldig goed bestuursformatieplan te beschikken en wilt u dat met ons delen, dan ontvangen wij hiervan graag een exemplaar.

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. Door op Akkoord te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Akkoord