Uw partner in Finance & HR

Functiebeschrijven en waarderen in het Primair Onderwijs (FUWA-PO)

Functiebeschrijven en waarderen in het Primair Onderwijs (FUWA-PO)

Nieuwe voorbeeldfuncties voor leraren in het PO

Op 10 januari 2020 is de cao PO 2019-2020 vastgesteld en wel met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2019.

Met de cao PO 2019-2020 zijn 30 nieuwe voorbeeldfuncties gepubliceerd plus 4 functiereeksen.

Schoolbesturen in het Primair Onderwijs hebben de keuze de nieuwe voorbeeldfuncties wel/dan niet, geheel of gedeeltelijk, over te nemen in het eigen functiebouwwerk.

Dyade heeft alle voorbeeldfuncties in een Dyade jasje gegoten. U kunt de nieuwe voorbeeldfuncties, de door de cao partijen gepubliceerde en de in Dyade format overgenomen functiereeksen hier downloaden.

Functiebeschrijvingen

In het PO is sprake van drie soorten functiebeschrijvingen: normfuncties, voorbeeldfuncties en eigen gemaakte functies:

 • Normfuncties PO: Normfuncties zijn opgenomen taakkarakteristieken in de cao PO.
 • Voorbeeldfuncties PO: Er zijn voorbeeldfuncties ontwikkeld voor het primair onderwijs. De voorbeeldfuncties zijn geen nieuwe normfuncties. De voorbeeldfuncties zijn gesystematiseerde beschrijvingen van functies voor de functiecategorieën directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel. U kunt deze zonder tussenkomst van een SPO gecertificeerd functiewaardeerder overnemen in uw functieboek. Onderaan deze pagina treft u de voorbeeldfuncties PO aan.
 • Eigen functies: Zodra u afwijkt van de normfuncties of de voorbeeldfuncties uit het PO, dient u de functie te laten beschrijven en waarderen door een bij het SPO (Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs) gecertificeerde functiewaardeerder. Dyade Advies heeft medewerkers die de functiebeschrijvingen en – waarderingen mogen opstellen conform de FUWA – sys systematiek.

Dyade ondersteunt bij:

 • Analyse beloningsverhoudingen leraren en leidinggevenden en adviseren over te nemen maatregelen
 • Procesbegeleiding invoering nieuwe lerarenfuncties
 • Opstellen van functiebeschrijvingen op basis van een door het schoolbestuur geleverd concept of op basis van eigen of algemene modellen desgewenst aangevuld met een interview
 • De waardering van de functie in FUWA-PO, FUWA-VO, FUWA-BVE/MBO en FUWA HBO inclusief verantwoording keuze
 • Opstellen (generiek) functieboek en invoeringsplan functieboek
 • Procesbegeleiding invoering functieboek
 • Presentatie aan team en eventueel andere doelgroepen
 • Ondersteuning bij eventuele bezwaar- en beroepsprocedures

Voorbeeldfuncties PO

Wij stellen u graag in de gelegenheid om een aantal voorbeeldfunctiebeschrijvingen te downloaden. De beschrijvingen van de hieronder vermeldde functies, die niet te downloaden zijn, zijn gratis op te vragen bij één van onze specialisten.

In de voorbeeldfuncties van leraren L10, L11 en L12 en van de adjuncten  L10, L11 en L12 zijn, in rood gedrukt, enkele keuzeopties opgenomen. Voordat u de functiebeschrijvingen van toepassing verklaart binnen uw organisatie zult u, met uw team, besluiten moeten nemen over deze keuzeopties. Ook hierbij kan Dyade u ondersteunen.

Directiefuncties

Onderwijsgevende functies

Onderwijsondersteunende functies

Beschrijvingen van onderstaande functies kunt u gratis opvragen bij onze specialisten.

 • Paramedisch medewerker
 • Expressietherapeut
 • Schoolmaatschappelijk werker
 • Psychodiagnostisch medewerker
 • Medewerker ICT
 • Medewerker financiële administratie
 • Medewerker mediatheek
 • Facilitair medewerker
 • Klassen assistent

Contact

Wenst u meer informatie? Neem dan direct contact met ons op.

Deel dit bericht

Wij helpen u graag

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x