Uw partner achter het primaire proces

Juridisch advies

Juridisch advies

Soms is juridische expertise gewenst. Bijvoorbeeld wanneer u er met uw medewerker of externe relatie niet uitkomt of omdat expertise mist om zaken juridisch goed dicht te timmeren. De juridische afdeling van Dyade is thuis in de vraagstukken waar u mee te maken kunt krijgen en is gericht op een snelle en adequate oplossing.

Arbeidsrecht

U kunt hierbij denken aan vraagstukken over ontslagdossier bij functioneren, ontslag op basis van ‘wederzijds goedvinden’ of reorganisatie in verband met krimp en passend onderwijs, schorsing, disciplinaire maatregelen bij plichtsverzuim alsmede vraagstukken over inzet van zzp’ers en het voorkomen van een arbeidsrelatie.

Cursus arbeidsrecht in het onderwijs in het primair onderwijs, wat u moet weten. Klik hier voor meer informatie.

Onderwijsrecht

U kun hierbij denken aan vraagstukken over verwijdering van leerlingen, een onderwijsovereenkomst, het voeren van procedures bij klachten- of geschillencommissies.

Bestuursrecht

U kunt hierbij denken aan beschikkingen van UWV, Gemeente, Ministerie van OCW, Vervangings- en Participatiefonds.

Aansprakelijksheidsrecht

U kunt hierbij denken aan vraagstukken over aansprakelijkheid als een leerling letsel oploopt of als een vrijwilliger of medewerker schade heeft opgelopen onder schooltijd of in de ‘brede school’. En vragen over in hoeverre de zorgplicht van schoolbesturen reikt bij pesten van leerlingen of aansprakelijkheidskwesties inzake het bieden van goed onderwijs en de inspanningsverplichting van het schoolbestuur.

Contact

Wenst u meer informatie? Vul het contactformulier in of neem direct contact op met Bianca Brouwer

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. Door op Akkoord te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Akkoord