Uw partner in Finance & HR

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Na jarenlange teruggang in de bekostiging van het onderwijs, waardoor er geen of amper ruimte was voor extra beloning van medewerkers, is het tij gekeerd. De salarissen van met name de leraren zijn inmiddels flink gestegen en er is weer wat ruimte voor schoolbesturen om beleid te voeren. Een beloningsbeleid kan meerdere voordelen opleveren voor uw organisatie, denk hierbij aan een positieve invloed op het arbeidsproces, waardering voor medewerkers die extra inzet hebben getoond en een middel om nieuwe krachten aan te trekken.

De cao laat ruimte om in overeenstemming met de P(G)MR tot een beloningsbeleid te komen met daarin andere afspraken dan de toekenning van periodieke verhogingen. De extra beloning kan in salaris maar ook buiten het salaris om.

Voorbeelden van extra beloning zijn:

  • Toelagen;
  • Onkostenvergoedingen;
  • Aangepaste regeling voor reiskosten;
  • Regeling Thuiswerkvergoeding;
  • Waardebonnen;
  • Aanbieden van scholing of faciliteiten.

Beloningsbeleid volgt in de visie van Dyade Advies nadat het functieboek en de gesprekkencyclus binnen een schoolorganisatie goed zijn geborgd. Wordt te snel tot beloningsbeleid overgegaan dan kan dit beleid contraproductief werken.

Om eenduidig te belonen is het opstellen van een beloningsbeleid relevant. Bij het opstellen van beloningsbeleid is het nodig om in beeld te hebben waar een behoefte aan is en wat het doel ervan is. Dit geeft richting om keuzes te maken.

Dyade kan u adviseren over de mogelijkheden en het opzetten van uw beloningsbeleid.

Download

Contact

Wenst u meer informatie? Neem dan direct contact op met een van onze P&O adviseurs.

Deel dit bericht

Wij helpen u graag

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x