CAO PO en arbeidsvoorwaarden

CAO PO en arbeidsvoorwaarden

Gevolgen cao PO 2019-2020 voor schoolbesturen

De teksten van de cao PO 2019-2020 zijn op 24 maart 2020 vastgesteld en waren al vanaf 1 januari 2020 van kracht.

De afspraken neergelegd in de nieuwe cao hebben gevolgen voor werkgevers en werknemers. Denk aan:

 • het gewijzigde functieloongebouw van directies en adjuncten
 • de introductie van nieuwe voorbeeldfuncties directeuren en adjuncten
 • de introductie van nieuwe voorbeeldfuncties OOP
 • de op te stellen vergoedingsregelingen voor verhuiskosten en dienstreizen
 • de wijzigingen in de regelingen en het budget professionalisering
 • de wijziging in het ketenbeding, de transitievergoeding en de ontslaggronden (Wet Arbeidsmarkt in balans)
 • de introductie van Van Werk naar Werk beleid

Cao-informatie voor uw organisatie

Vanwege de COVID-19 crisis waren de gebruikelijke algemeen toegankelijke bijeenkomsten en bijeenkomsten bij u op locatie over de cao-wijzigingen niet mogelijk. Daarom heeft Dyade alle kennis en inzichten over de cao 2019-2020 gebundeld, verwerkt in een presentatie en deze presentatie laten filmen.

U kunt deze film, na aanschaf, binnen uw eigen organisatie onbeperkt gebruiken. Bijvoorbeeld voor uw directieteam, uw (G)MR, staf of schoolteams. In 1 uur en 5 minuten bent u weer volledig up-to-date als het om de cao PO 2019-2020 en de gevolgen daarvan gaat.

Omdat informatie en inzicht verkrijgen juist ook vragen kan oproepen is in ons aanbod een half uur advies van een P&O adviseur opgenomen. Ook krijgt u alle handreikingen en modellen die u hieronder ziet toegezonden per mail.

De kosten voor deze cao-update voor uw organisatie bedragen € 270 ex btw. Hiervoor ontvangt u:

 • de informatiefilm
 • een half uur advies door een P&O adviseur van Dyade
 • onderstaande handreikingen en instrumenten

Handreikingen en instrumenten

Naast het heroverwegen van functies en aanpassen van uw functieboek per 1 augustus 2020 (of 1 november 2020 met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2020) is in de cao po opgenomen dat u ook voor 1 augustus een verhuiskostenregeling en regeling dienstreizen moet hebben vastgesteld. Deze laatste vergoedingsregelingen hebben wij al voor u gemaakt en kunt u hieronder kosteloos downloaden.

Omdat het laten vervallen van de regeling toekennen en onthouden van periodieken in de cao PO 2019-2020 mogelijk lopende functioneringsdossiers in de weg kan zitten, hebben wij voor u ook een modelregeling periodieken beschikbaar.

De gevolgen van de nieuwe salarissen voor directie- en adjuncten ten opzichte van de voorgaande salarissen hebben wij doorgerekend. Ook deze doorrekening is beschikbaar voor u.

Dit naast de stukken die onze klanten van ons ontvangen als er een nieuwe cao PO is, te weten het overzicht wijzigingen cao PO 2019-2020 ten opzichte van de vorige cao, de checklist personeelsbeleid, de leidraad benoemingen, de matrix Participatiefonds en de handreiking WW en BW (WOPO).

 • Vergelijking salarisbedragen onderhandelaarsakkoord cao po 2019-2020
 • Model vergoedingsregelingen (verhuiskosten, dienstreizen) cao po 2019-2020
 • Model regeling periodieken cao po 2019-2020
 • Overzicht wijzigingen cao PO 2019-2020 t.o.v. cao PO 2018-2019
 • De checklist personeelsbeleid cao po 2019-2020
 • Leidraad benoemingen en verplichtingen bij beëindiging of ontslag 2019-2020
 • Matrix Participatiefonds 2019-2020
 • Handreiking vuistregels WW en BW, PO

Gratis downloads

U kunt ook een gratis download van deze documenten aanvragen.

Ondersteuning Advies

De Dyade P&O adviseurs ondersteunen u graag bij vraagstukken omtrent functiebeschrijvingen en beloning, benoeming en ontslag of beëindiging, het opstellen van beleid, procesbegeleiding bij de invoering van beleid of advisering in concrete gevallen.

Contact

Wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij helpen u graag

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x