Uw partner achter het primaire proces

Vereenvoudiging bekostiging Primair Onderwijs

Vereenvoudiging bekostiging Primair Onderwijs

Het Ministerie van OCW wil dat de bekostiging van het primair onderwijs duidelijker, eenvoudiger en voorspelbaarder wordt. De bekostigingsregels voor scholen worden daarom vereenvoudigd. Schoolbesturen in het primair onderwijs krijgen vanaf 1 januari 2023 een basisbedrag per leerling en per school.

Er zijn dan geen aparte budgetten voor personeel en materieel meer. Ook worden de nu 130 rekenregels teruggebracht naar ongeveer 30 rekenregels. En de bekostiging wordt per kalenderjaar (in plaats van schooljaar) vastgesteld. Schoolbesturen kunnen de bekostiging naar eigen inzicht besteden.
De teldatum gaat van 1 oktober naar 1 februari van het vorige kalenderjaar.
Een vereenvoudiging brengt herverdeeleffecten met zich mee. Voor de eerste 3 jaren is er een overgangsregeling. Hierdoor krijgen scholen de tijd om hun uitgaven aan te passen aan de nieuwe situatie.

Wat zijn de effecten?

De eerste regeling van de bekostiging personeel 2022-2023 is gepubliceerd. Wat voor vele besturen schrikken was tijdens het opstellen van de begroting staat nu zwart op wit. In de periode augustus tot en met december 2022 zullen de schoolbesturen 7% minder personele bekostiging ontvangen. En dit is nog maar een van de effecten van de vereenvoudiging van de bekostiging.

Wilt u meer weten over de effecten van de vereenvoudiging bekostiging? Dyade heeft de zaken voor u op een rij gezet in een artikel.

Meer informatie

Dyade Advies biedt hulp. Onze financieel deskundigen kunnen u door het proces naar de vereenvoudiging bekostiging heen geleiden en de meest optimale keuzes voor u zichtbaar maken én desgewenst voor u uitvoeren.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden binnen uw organisatie? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met mevrouw E. (Esther) de Winter via tel. 06-30041527 of mail esther.de.winter@dyade.nl of met uw eigen financieel adviseur van Dyade.

Deel dit bericht

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x