Uw partner in Finance & HR

WGA Vast en WGA Flex samengevoegd – eigen risicodragen interessant?

WGA Vast en WGA Flex samengevoegd – eigen risicodragen interessant?

Per 1 januari 2017 zijn de premiecomponent WGA-Vast en WGA-Flex voor respectievelijk vaste en tijdelijke medewerkers samengevoegd. Tot die datum was het WGA-Flex risico verplicht verzekerd bij UWV. Het WGA-vast risico kan een werkgever reeds sinds langere tijd verzekeren bij UWV of bij een private verzekeraar. Door de samenvoeging hebben alle werkgevers de keuze moeten maken om het WGA risico in zijn geheel onder te brengen bij UWV of bij een private verzekeraar. Bent u per 1 januari 2017 nog bij het UWV verzekerd en maakt u de keuze voor eigenrisicodragen, dan moet u dit vóór 1 april 2017 melden bij de belastingdienst om per 1 juli 2017 te kunnen uittreden.

Bent u bij het UWV verzekerd en heeft u eerder de afweging gemaakt om eigenrisicodrager te worden maar heeft u deze stap niet gezet door de verplichting om de zgn. “WGA staartlasten” mee te nemen en heeft u uw eerste kans per 1 januari 2017 uit het UWV te treden niet gegrepen, dan zou eigenrisicodragen vanaf 1 juli 2017 wel eens interessant kunnen zijn. Vanaf 1 januari 2017 hoeft u immers geen WGA staartlasten meer af te financieren via bijvoorbeeld een koopsom bij de verzekeraar. Doordat u vanaf 1 juli 2017 eigenrisicodrager kan worden voor de WGA, is het mogelijk dat de afweging daardoor anders uitvalt. Of dat zo is zou moet blijken uit een financiële analyse van uw toekomstige WGA-lasten. U dient zich ook te realiseren dat het WGA risico samenhangt met het ZW-risico. U kunt het WGA risico alleen beïnvloeden als u ook eigenrisicodrager ZW wordt. Dat zal voor u waarschijnlijk een geheel nieuwe afweging zijn. Eigenrisicodrager ZW kent zijn eigen voorwaarden die afwijken van eigenrisicodrager WGA. Ook dient u bij de financiële analyse nadrukkelijk uw verwachte ZW-lasten te laten berekenen.

Heeft u in het verleden nog geen afweging gemaakt of overwoog u bewust bij het UWV te blijven, dan is het raadzaam om de afweging opnieuw te maken. Uw situatie is mogelijk veranderd. Misschien besteedt u inmiddels meer aandacht aan een goed verzuim- en re-integratiebeleid of zijn uw risico’s veranderd. Zo niet, dan is verzekerd blijven bij het UWV voor u wellicht de meest voor de hand liggende keuze. Indien u besluit om een (nieuwe) afweging te maken dan geldt in deze situatie ook voor u, dat aandacht moet worden besteed aan het WGA risico in combinatie met de mogelijkheid om eigenrisicodrager ZW te worden.

Bent u eigenrisicodrager WGA, dan kan het voor u zéér van belang zijn om een nieuwe afweging te maken.
Als u eigenrisicodrager blijft zult u vanaf 1 januari 2017 het WGA risico, inclusief het voormalige WGA-flex deel zelf dragen cq. verzekeren.
Als u vóór 1 oktober 2016 geen besluit heeft genomen over WGA-flex, zal het eigenrisicodragen per 1 januari 2017 onherroepelijk en automatisch zijn beëindigd. U bent dan voor WGA weer verzekerd bij UWV! Zoals voor alle werkgevers is het verstandig om een financiële analyse te laten maken van uw WGA risico en is het verstandig om na te denken over eigenrisicodrager ZW.

Dyade kan u adviseren en procesmatig ondersteunen bij de beantwoording van uw vraag, of u dit risico zelf kunt dragen, of beter kunt herverzekeren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de laagste premie op de korte termijn, maar is er ook aandacht op het beheersen van het risico op lange termijn.

Klik hier om terug te gaan naar ‘Bespaar op premies sociale verzekeringswetten’.

Contact

Wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact op ons op.

Deel dit bericht

Wij helpen u graag

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x