logodef

Snel en goed een rapport maken voor het nieuwe toezichtkaderDashboard totaal 1

Een doelstelling van scholen is dat het onderwijs zich blijft ontwikkelen door te sturen op kwaliteitsverbetering. Daarvoor hebben scholen een onderwijsomgeving nodig waarin ze kunnen accelereren. Dit wordt mogelijk gemaakt door “goed bestuur” dat zich richt op het systematisch werken aan de kwaliteitsverbetering. De basis hiervoor kan men leggen door een goede zelfevaluatie met de juiste onderwijscontent en software.

Van onbewust naar bewust

Het is essentieel dat basisscholen en het bestuurskantoor van onbewust naar bewust bewegen, dan is er sprake van verandering en is groei mogelijk. Met het monitoren van de verbeterpunten via Plan Do Check Act (PDCA) cyclus ontstaat een borging van de verandering. In de praktijk kent een (zelf)evaluatie verschillende vormen, waarvan doorgaans een onderlinge visitatie of een interne of externe audit deel uitmaakt. Bekijk hier de presentatie van Riskchanger. Of lees meer over de ontwikkeling van het toezichtkader door de jaren heen.

De kwaliteit van uw processen in 2 uur in beeld

Als je als professional verantwoordelijkheid wilt dragen moet je ook je onderwijsprocessen en -resultaten goed kunnen verantwoorden. De huidige werkwijze voor verantwoording is vaak tijdrovend en vraagt veel inspanning. Ga zelf maar eens alle processen doorlopen van een school, stel jezelf alle vragen, formuleer de antwoorden en schrijf een rapport, maak het zichtbaar in grafieken of een actiepuntenlijst. Een tijdrovend proces. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor financiële, HR-processen of ander processen op bestuursniveau.

Wij verbeteren uw online inzicht door het vastleggen van de juiste en actuele situatie. Wij ontzorgen door slimme vraagmethodieken, scores in automatische rapportages en dashboards. Verbeteringen monitoren wij met de PDCA cyclus. De audits worden ook wel zelfevaluaties, assessments, onderzoeken of inspecties genoemd. De software is ingericht voor PO, SO, IKC en bestuurskantoren. Aan de bestaande procesvragen is het Nieuwe Toezichtkader toegevoegd. Ook kan een bestuurder zelf onderwerpen toevoegen. De content is praktisch en herkenbaar opgebouwd. Ontwikkeld met onderwijsexperts, schoolleiders en bestuurders.

Screenshot Riskchanger3    Screenshot Riskchanger2    Screenshot Riskchanger1

Riskchanger ✔ ontzorgt ✔ bespaart tijd ✔ professionaliseert

  • Efficiënte inventarisaties door logische inrichting van vragen;
  • Automatische rapportages, ook per doelgroep;
  • Signaleren en monitoren van verbeterpunten;
  • Presenteren van de uitkomsten in rapporten per belanghebbende (zoals inspectie)  

Contact

Button

Zoekt u ondersteuning voor het nieuwe toezichtkader en nieuwe onderwijsbeleid? Bent u klant van Dyade (via een leergang van de Dyade Academy en/of Dyade Onderwijsbedrijfsvoering) dan ontvangt u ook nog eens 10% korting.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over de Riskchanger Audit Software en hoe u dit binnen uw bestuur/school kunt toepassen. U kunt contact opnemen met Jan Maarten Brommersma of het contactformulier invullen, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.