logodef

SchoolKoëter Vastgoed Adviseurs publiceert al meer dan 20 jaar in de Taxatiewijzer Exploitatiekosten de kengetallen voor beleggingsvastgoed in Nederland waaronder woningen, kantoren, bedrijfspanden, winkels, zorginstellingen en overheidsgebouwen. Dyade Huisvesting & Vastgoed B.V. werkt al jaren in het onderwijsveld en zag het als een uitdaging ook voor het onderwijs een Onderwijstaxatiewijzer te maken.

In deze eerste editie van de scholen taxatiewijzer staan ca. 35 referentiescholen waar de exploitatiekosten voor het gebouw en de installaties overzichtelijk zijn weergegeven van primair onderwijs tot hbo. Tevens staan er de kengetallen in voor herbouwwaarde en verzekeringspremie, alsmede de OZB-tarieven, riool- en waterschapslasten.

Kortom, een onmisbaar handboek om de exploitatiekosten van uw vastgoed in beeld te hebben en keuzes te kunnen maken voor de toekomst!

Onderwijstaxatiewijzer ontvangen

Ja, ik wil graag de Onderwijstaxatiewijzer ontvangen
BenchmarkInteresse

Cursus
N.a.v. de lancering van de eerste vastgoed taxatiewijzer schoolgebouwen organiseren wij een cursus omtrent deze Onderwijstaxatiewijzer. Deze zal in coproductie gegeven worden door Dyade H&V, Koëter en IVVD op een nader te bepalen datum. Wilt u op de hoogte worden gehouden? Vul dan het Interesseformulier in!

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van de cursus Onderwijstaxatiewijzer
Interesse

Meer informatie
Heeft u behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met Martijn Zelis, Manager Vastgoed. Via e-mail martijn.zelis@dyade.nl of telefoon 0164-213648 of 06 13 958 070.