Uw partner in Finance & HR

Cao bestuurders funderend onderwijs

Onlangs is de cao voor bestuurders in het funderend onderwijs afgesloten. Deze vervangt de twee aparte cao’s die tot 1 januari 2022 van kracht waren voor bestuurders in het primair en bestuurders in het voortgezet onderwijs.

In de cao bestuurders funderend onderwijs is bepaald dat het salaris van de bestuurder moet worden vastgesteld in een van de 7 salarisschalen op basis van de complexiteitspunten van de functie volgens de Wet Normering Topinkomens. De salarisschalen hebben een minimum en een maximumbedrag.

Op basis van het overleg tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder wordt het salaris binnen deze schaal vastgesteld. Nadat wij bericht hebben ontvangen over de hoogte van de bezoldiging van de bestuurder per 1 januari 2022 wordt dit met terugwerkende kracht verwerkt in de salarisadministratie.

Over het brutosalaris wordt naast 8% vakantie-uitkering een eindejaarsuitkering van 7,4% berekend over het in 2022 verdiende brutoloon. Dit percentage was al van toepassing op bestuurders onder de cao voortgezet onderwijs. Aangezien er nu één cao is, geldt dit percentage ook voor de bestuurders in het primair onderwijs.

Deel dit bericht

Meer berichten maandbrief Salarisbetaling

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x