Uw partner achter het primaire proces

Arbeidsmarkttoelage NPO in relatie tot onderhandelaarsakkoord

Vorig jaar is een aanvullende bekostiging toegekend aan scholen met een “uitdagende leerlingpopulatie”. Het betreft een tijdelijke bekostiging voor het lopende en volgende schooljaar.

De bekostiging stelt werkgevers in staat aan de medewerkers van de betreffende scholen een zogenaamde arbeidsmarkttoelage toe te kennen. Ongeveer 15% van de vestigingen van basisscholen met de relatief hoogste achterstandsscore of SO/VSO-scholen met het relatief hoogste aantal CUMI-leerlingen per vestiging komen in aanmerking voor de bekostiging. Ook komen 53 vestigingen met een ISK (Internationale Schakelklas), EOZ (Eerste Opvang Anderstaligen) of AZC (asielzoekerscentrum) in aanmerking voor deze extra middelen.

Arbeidsmarkttoelage (opnieuw) vaststellen
In overleg met de GMR is bepaald hoe hoog de arbeidsmarkttoelage moet zijn. Vaak is dit een percentage van het brutoloon. Aangezien de brutolonen in het Primair Onderwijs door het onderhandelaarsakkoord stijgen, stijgt ook de bruto arbeidsmarkttoelage als een percentage is afgesproken. Mogelijk heeft u hier bij het vaststellen van de arbeidsmarkttoelage geen rekening mee gehouden en wilt u het percentage (in ieder geval voor het volgende schooljaar) opnieuw vaststellen.

Hierbij is het van belang dat de subsidie voor de arbeidsmarkttoelage over de eerste 7 maanden nog wel wordt geïndexeerd, maar dat de subsidie niet wordt bijgesteld voor het dichten van de loonkloof zoals in het onderhandelaarsakkoord is overeengekomen.
Mocht u het percentage aanpassen, dan vernemen wij dit graag van u, zodat dit verwerkt kan worden in de salarisadministratie.

Wilt u ondersteuning bij het vaststellen van het percentage arbeidsmarkttoelage? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Dyade.

Deel dit bericht

Meer Nieuwsflits berichten

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x