Uw partner achter het primaire proces

Cao Primair Onderwijs

Hoewel het onderhandelaarsakkoord eind mei pas definitief is geworden, is het gelukt de salarismaatregelen uit het akkoord deze maand te kunnen verwerken in de salarisadministratie. Uw medewerkers ontvangen deze maand een nabetaling vanaf 1 januari 2022 op basis van de nieuwe salarisbedragen. Ook is de conversie van salarisschalen en regelnummers uitgevoerd. Omdat de toelage levensloop met terugwerkende kracht is afgeschaft, wordt deze juist teruggeboekt in deze maand. Naast deze maatregelen, is ook de opbouw van de eindejaarsuitkering (8,33% in plaats van 6,3%) voor alle personeelsleden aangepast. Voor het OOP is daarnaast de wijziging van de opbouw van de eindejaarsuitkering (€ 1475,00 voor schaal 1 tot en met 8 en € 275,00 voor OOP boven schaal 8) doorgevoerd.

Helaas is het niet meer gelukt de arbeidsmarkttoelage voor directiefuncties in te bouwen in Youforce/Gemal. Dit gebeurt naar verwachting in de maand juli. De bindingstoelage wordt voor het eerst in de maand augustus betaald en is in die maand ingebouwd in de salarisadministratie.

Bovengenoemde wijzigingen hebben invloed op de te betalen salarissen in deze maand en de afdracht van loonheffingen in de maand juli. Wij adviseren u met het saldo van uw betaalrekening rekening te houden met de verhoogde afschrijvingen in deze maanden.

Naast een invloed op de te betalen salarissen hebben de wijzigingen een sterk verhogend effect op uw loonkosten vanaf januari 2022.

De teksten van de cao zijn inmiddels gepubliceerd. U kunt de laatste versie van de cao hier downloaden.

Deel dit bericht

Meer Nieuwsflits berichten

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x