Uw partner in Finance & HR

Inhoudelijke eisen inspanningsverplichtingen reglement Participatiefonds

Aan de inspanningsverplichtingen die voortvloeien uit het reglement Participatiefonds (PF) zijn inhoudelijke eisen verbonden. Alle gemaakte kosten van de uitgevoerde activiteiten om te voldoen aan de inhoudelijke eisen van de inspanningsverplichting tellen mee, voor zover ze niet meer dan 12 maanden voor de datum einde van het contract zijn gemaakt.

In het vierde en vijfde lid van artikel 21 van het reglement PF staan de eisen die gesteld worden aan de persoon of organisatie die de werknemer begeleidt. U heeft hierbij twee mogelijkheden.

  1. U kunt de activiteiten zowel extern laten uitvoeren als in eigen beheer. Bij het inschakelen van een externe organisatie, moet de organisatie een keurmerk hebben vanuit Cedris, Cedeo, Oval of Blik op Werk.
  2. Voert u de activiteiten in eigen beheer uit, dan moet dat door een erkende mobiliteitsfunctionaris gedaan worden die is aangesloten bij de erkende beroepsvereniging Noloc of Oval.

Begeleiding naar passend werk
Perspectief is een samenwerkingspartner van Dyade en heeft alle expertise in huis om mensen vanuit het onderwijs goed te begeleiden naar passend en duurzaam werk. Samen met uw werknemer proberen zij een nieuwe, passende baan te vinden met een vergelijkbare of betere beloning dan nu het geval is. Uw medewerker krijgt een vast aanspreekpunt voor de gehele begeleiding in het traject. Daarbij kunt u gebruikmaken van externe hulpmiddelen en specialisten, waardoor uw medewerker op maat en naar behoefte wordt ondersteund. Meer informatie over het outplacement traject via Perspectief vindt u in deze folder.

Mocht u geïnteresseerd zijn in loopbaancoaches buiten Perspectief die ook aan voornoemde keurmerken voldoen, kunt u contact opnemen met onze adviseurs Ronald van Rooijen (ronald.van.rooijen@dyade.nl) of Sanne Visser (sanne.visser@dyade.nl). Zij kunnen u ook nader informeren en adviseren over de gevolgen van de wijzigingen per 1 augustus 2022 in het reglement PF.

Deel dit bericht

Meer Nieuwsflits berichten

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x