Uw partner achter het primaire proces

Nieuw pensioenstelsel

Per 1 januari 2023 wordt een nieuw pensioenstelsel ingevoerd. Er geldt een gedeeltelijke overgangsperiode van vier jaar. Uiterlijk op 31 december 2024 moet iedere werkgever een plan opleveren dat beschrijft op welke wijze wordt overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel. De uitgangspunten van het nieuwe pensioenstelsel zijn o.a.:

  • Middelloonregelingen (zoals in het onderwijs en de kinderopvang) zijn niet meer mogelijk. In het nieuwe stelsel is niet meer de uitkering het uitgangspunt van de pensioenregeling, maar de premie.
  • Elke pensioenregeling wordt gebaseerd op één vast premiepercentage. In het onderwijs en kinderopvang is dit al van toepassing.
  • Pensioen wordt in het vervolg opgebouwd op basis van beleggingen en de uitkering wordt dus ook afhankelijk van de beleggingsresultaten.
  • Opgebouwde (middelloon)rechten worden toegevoegd aan het nieuwe pensioencontract.
  • Mogelijkheid om op de pensioendatum 10% van de complete waarde van de pensioenpot op te nemen en te gebruiken voor een vrije bestemming.
  • Uitbreiding van 100 weken verlofsparen.

Deel dit bericht

Meer Nieuwsflits berichten

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x