Uw partner achter het primaire proces

Onderhandelaarsakkoord cao Primair Onderwijs

Op 21 april jl. hebben de sociale partners een onderhandelaarsakkoord bereikt waarmee de salarissen in het Primair Onderwijs worden verhoogd. Uitgangspunt van het akkoord is het dichten van de loonkloof tussen medewerkers in het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs. Hiervoor worden nieuwe salaristabellen geïntroduceerd die gelijk zijn aan de tabellen in het Voortgezet Onderwijs.

Bij het inpassen in de nieuwe salaristabellen is het uitgangspunt dat iedere medewerker een salarisverhoging krijgt van tenminste 2%. Daarnaast wordt de algemene eindejaarsuitkering verhoogd van 6,3% naar 8,33%. Voor sommige functies wordt de bindingstoelage weer ingevoerd en ontvangen veel medewerkers met een directiefunctie een arbeidsmarkttoelage.

Onderstaand is aangegeven welke toelage wordt uitgekeerd bij welk functieniveau:

Functiegroep

schaal en regel

Bindingstoelage per jaar Arbeidsmarkttoelage

per jaar

OOP

Schaal 9 max

263,94
Leraren

L-schalen, max

1.591,09
Adjunct

Schaal A10, A11

1.591,09 1.600,00
Adjunct

Schaal A12

1.591,09 800,00
Directie

Schaal D10

1.591,09
Directie

Schaal D11 en D12

1.591,09 2.400,00
Directie

Schaal D13 en hoger

263,94 1.200,00
Adjunct

Schaal D13 of hoger

263,94

Eindejaarsuitkering en toelages
Personeelsleden met een OOP-functie krijgen vanaf 2022 een extra nominale uitkering van € 275,00 bruto. Dit is naast de eindejaarsuitkering OOP voor de schalen 1 tot en met 8. Deze eindejaarsuitkering is nu vastgesteld op € 1200,00 bruto per jaar bij een volledige betrekking.

Met het synchroniseren van de salaristabellen in het PO met die in het VO vervallen 2 toelages die nu nog worden betaald in het Primair Onderwijs, maar niet in het Voortgezet Onderwijs. Dit betreft de toelage levensloop (0,8% van het brutoloon) en de uitkering dag van de leraar (bruto € 200,00 per jaar bij een volledige betrekking).

Aanpassing pensioengrondslag
Aangezien de salarismaatregel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 wordt ingevoerd, wordt in dit jaar de pensioengrondslag van uw medewerkers nog niet aangepast. De grondslag wordt pas op 1 januari 2023 aangepast. Vanaf dat moment wordt ook de pensioenpremie over de salarisverhoging berekend op de salarissen en gaat u deze dan afdragen. Aangezien de wijzigingen in de salarissen nu aanzienlijk zijn, zal de af te dragen pensioenpremie vanaf januari 2023 ook aanzienlijk stijgen.

Verwerking salarismaatregelen
Zodra het onderhandelaarsakkoord is omgezet in een definitief akkoord worden bovengenoemde salarismaatregelen verwerkt in de salarisadministratie en bij de eerst mogelijk salarisbetaling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 uitbetaald. Aangezien het akkoord in de loop van de maand mei pas definitief wordt en er nog vraagstukken zijn over de exacte uitvoering van het akkoord, kan de salarismaatregel nog niet deze maand worden verwerkt. Daarnaast zijn de wijzigingen behoorlijk complex. Wij verwachten dat de salarismaatregelen in juli verwerkt zijn in de salarissen.  Klik hier voor het volledige onderhandelaarsakkoord.

Bruto-netto berekeningstool
Vooruitlopend op het definitieve akkoord hebben wij onze bruto-netto berekeningstool aangepast en zijn hierin de nieuwe salaristabellen verwerkt.
Klik hier voor de berekeningstool.
Hou er rekening mee dat op grond van de conversietabel u niet alleen in een andere salarisschaal kan worden ingedeeld, maar dat ook het regelnummer wijzigt.

Veelgestelde vragen
De PO-raad heeft op haar website een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden gepubliceerd.

Deel dit bericht

Meer Nieuwsflits berichten

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x