Uw partner achter het primaire proces

Onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne

Sinds eind februari is er een toestroom van kinderen uit Oekraïne naar Nederland. Over het geven van onderwijs aan deze kinderen bestaan veel vragen. De Rijksoverheid heeft een website gelanceerd waar veel vragen en antwoorden op deze vragen zijn verzameld.

De website besteedt specifiek aandacht aan het eventueel inzetten van leerkrachten uit Oekraïne om onderwijs te verzorgen. Leerkrachten uit Oekraïne kunnen uitsluitend ingezet worden, nadat voldaan is aan diverse wettelijke verplichtingen (voor het PO o.a. erkenning van het diploma door DUO, afgifte VOG en het onderwijs moet in het Nederlands worden gegeven). Voor het inzetten van leerkrachten uit Oekraïne als onderwijsassistent of lerarenondersteuner gelden iets lichtere eisen.

Wij adviseren u voor u besluit gebruik te maken van werknemers uit Oekraïne bovengenoemde website te raadplegen of dit binnen de gestelde voorwaarden mogelijk is.

Deel dit bericht

Meer Nieuwsflits berichten

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x