Uw partner achter het primaire proces

Periodieke verhogingen Primair Onderwijs

In de cao Primair Onderwijs is bepaald dat de werkgever beloningsbeleid met de P(G)MR kan opstellen met daarin onder andere afspraken over de toekenning van periodieke verhogingen. Bij afwezigheid van dit beleid wordt het salaris van iedere werknemer van wie het dienstverband niet wordt onderbroken, volgens de voor hem geldende salarisschaal op 1 augustus met één periodiek verhoogd. De bepaling dat tenminste 60 dagen moet zijn gewerkt in het voorgaande schooljaar om voor een periodieke verhoging in aanmerking te komen, is vervallen.

Bij de werkgevers waar geen afwijkend beleid is geformuleerd, worden op 1 augustus de salarissen op reguliere wijze verhoogd. Mocht u beloningsbeleid hebben geformuleerd, maar ons hier nog niet van in kennis hebben gesteld, dan ontvangen wij de relevante stukken graag op korte termijn, zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

Is er sprake van een onderbroken dienstverband (bijvoorbeeld bij korttijdelijke medewerkers) en wilt u deze medewerkers na 1 augustus een periodieke verhoging toekennen, dan vernemen we dit graag van u.

Mocht u beloningsbeleid willen opstellen dan heeft onze afdeling advies voor u een praatpapier wat kan helpen bij het verkennen van de opties. Via wilma.rijndorp@dyade.nl kunt u dit document opvragen.

Deel dit bericht

Meer Nieuwsflits berichten

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x