Uw partner in Finance & HR

Regeling onderwijsaccountantsprotocol 2021 gepubliceerd

Jaarlijks moeten werkgevers in het onderwijs de jaarstukken indienen om de ontvangen bekostiging en subsidies te verantwoorden. Hiervoor wordt jaarlijks een accountantsprotocol opgesteld, waarin aanwijzingen zijn opgenomen voor de instellingsaccountants.

Werkgevers moeten naast het jaarverslag met de controleverklaring en een assurance-rapport over de bekostigingsgegevens, voor zover dit is afgegeven, ook een verslag van bevindingen inzenden.

De eerste (voorlopige) versie van het accountantsprotocol is in juli 2021 verschenen op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Over de inhoud van het accountantsprotocol heeft gedurende het kalenderjaar 2021 afstemming plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de betrokken partijen.

Download publicatie Staatscourant
Inmiddels zijn alle aanpassingen als gevolg van nieuwe en gewijzigde voorschriften voor accountants en wet- en regelgeving verwerkt. Het definitieve accountantsprotocol 2021 is gepubliceerd in de Staatscourant. Bij de controle over het kalenderjaar 2021 houdt uw accountant rekening met dit controleprotocol.

Het accountantsprotocol kunt u hier downloaden.

Deel dit bericht

Meer Nieuwsflits berichten

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x