Uw partner in Finance & HR

Vermindering bekostiging Primair Onderwijs vervalt

In de Wet op het Primair Onderwijs is een bepaling opgenomen dat de bekostiging wordt verminderd als u een vacature invult en hierbij voorbij gaat aan de herbenoemingsverplichting van een uitkeringsgerechtigde. Als gevolg van de wijziging in het reglement Participatiefonds (PF) per 1 augustus 2022 vervalt deze bepaling.

Er is door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants geconstateerd dat de wettelijke bepalingen in de praktijk niet meer uitvoerbaar en controleerbaar zijn. Het PF gaat onderzoeken of het weer in dienst nemen van werklozen door de voormalige of nieuwe werkgever op een andere wijze is vorm te geven en stimuleren. Deze stimulering wordt nu meegenomen in de verdere uitwerking en invoering van de modernisering van het PF. Volgend jaar moet duidelijk zijn welke mogelijkheden hiervoor zijn.

Deel dit bericht

Meer Nieuwsflits berichten

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x