Uw partner in Finance & HR

Piet van Kesteren

Profiel

Uit evaluaties en gesprekken met mijn leidinggevenden en opdrachtgevers worden mijn brede vakkennis, betrokkenheid, flexibiliteit, humor, vasthoudendheid en mensgerichtheid gewaardeerd. Ik ben iemand met een behoorlijke drive.
Vanuit mijn dagelijkse verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij besturen en scholen als (algemeen) directeur/adviseur herken ik snel de vraagstukken binnen de scholen en kan ik mij goed verplaatsen in de positie van leerkrachten. Ik ga niet snel iets uit de weg.

Algemeen

Mijn ervaring als (interim) directeur heb ik opgedaan op reguliere basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (de opdrachten varieerden van overbruggingsmanagement tot verandermanagement) over een periode van ruim achttien jaar.

Speerpunten bij deze opdrachten zijn in praktisch alle gevallen:

 • waarborgen continuïteit van het onderwijs;
 • helderheid brengen in wat de doelen van de school zijn (visie en de uitwerking in bijv. het jaarplan)
 • opbouwen (professionele) samenwerking leerkrachten/(inter)collegiale contacten;
 • terugbrengen van het vertrouwen in elkaar als team en het vertrouwen tussen ouders en de school;\
 • interne en externe communicatie;
 • aansturen afdeling personeelszaken.

Naast mijn opdrachten als (interim) directeur heb ik de volgende specialisatie als adviseur:

 • bestuurs- en managementondersteuning schoolbesturen;
 • vertegenwoordiging namens een schoolbestuur in het bestuur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs;
 • fusiebegeleiding Verenigingen/stichtingen en scholen;
 • kwaliteitszorgtrajecten WmK (Werken met Kwaliteitskaarten) in samenwerking met Cees Bos;
 • audits uitvoeren op basisscholen in het kader van Passend Onderwijs. Hiervoor heb ik een training gevolgd bij het KPC en vervolgens audits afgenomen op verschillende basisscholen
 • verzorgen van cursussen voor medezeggenschapsraden;
 • voorschoolse educatie (peuterspeelzalen / kinderopvang)
We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x