Uw partner achter het primaire proces

Aanvraag verlof

In de cao PO en VO zijn diverse vormen van verlof opgenomen (bijvoorbeeld betaald ouderschapsverlof, onbetaald verlof, verlof in het kader van duurzame inzetbaarheid en levensfasebewust personeelsbeleid). Om gebruik te kunnen maken van een vorm van verlof, moet u een aanvraag indienen bij uw werkgever. Indien het verlof wordt toegekend, maakt u samen met uw werkgever afspraken over de voorwaarden waaronder het verlof wordt verleend (o.a. over de wijze waarop het verlof wordt opgenomen). Wij raden u aan een verlofaanvraag tijdig in te dienen bij uw werkgever.

Deel dit bericht

Meer salarisbrieven

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x