Uw partner achter het primaire proces

Cao Primair Onderwijs

Het akkoord voor de cao Primair Onderwijs 2022 is laat in de maand mei definitief geworden. Hoewel de impact van het akkoord groot is en er veel aanpassingen aangebracht moesten worden in de salarisadministratie, is het gelukt de meeste salarismaatregelen deze maand te verwerken.

De conversie van salarisschalen en regelnummers is nu doorgevoerd. Is de cao PO op u van toepassing dan ontvangt u deze maand een nabetaling vanaf 1 januari 2022. Zoals aangegeven in de maandbrief van mei is de toelage levensloop afgeschaft vanaf 1 januari 2022. Deze wordt vanaf deze datum teruggeboekt. Ook is de uitkering dag van de leraar, die opgebouwd werd in de maanden januari tot en met oktober dit jaar afgeschaft. De opbouw van deze toelage die maandelijks op uw salarisspecificatie werd weergegeven, wordt vanaf deze maand niet meer getoond.

Voor het onderwijsondersteunend personeel in de schalen 1 tot en met 8 is de opbouw van de eindejaarsuitkering OOP herrekend aangezien het bedrag van deze eindejaarsuitkering nu totaal € 1475,00 op jaarbasis is geworden voor iedereen die benoemd is in de schalen 1 tot en met 8. Daarnaast wordt voor iedereen met een OOP-functie boven schaal 8 de opbouw van de eindejaarsuitkering van € 275,00 op jaarbasis vermeld op de salarisspecificatie.

De arbeidsmarkttoelage voor directeuren is nog niet verwerkt in de salarisadministratie indien uw salaris wordt berekend via Youforce/Gemal. Deze wordt naar verwachting in de maand juli toegevoegd. Ook de bindingstoelage is nog niet verwerkt in de salarisadministratie, maar deze wordt sowieso in de maand augustus voor het eerst uitgekeerd aan personeelsleden die hiervoor in aanmerking komen.

Deel dit bericht

Meer salarisbrieven

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x