Uw partner achter het primaire proces

Cao VO en reiskosten

Een medewerker in het voortgezet onderwijs heeft op basis van de CAO VO recht op een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Deze reiskosten worden vergoed conform het gestelde in bijlage 3 van de CAO VO, artikel G (regeling verplaatsingskosten). U heeft recht op een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer vanaf 8,0 kilometer enkele reis, berekend volgens een door de Belastingdienst geaccepteerde reisplanner, zoals de ANWB-reisplanner.  Indien u meer dan 25 kilometer van uw werk woont, wordt de vergoeding gemaximeerd op 25 kilometer enkele reis. Per kilometer bedraagt de vergoeding € 0,12. Directiepersoneel en onderwijzend personeel (OP) ontvangt een vergoeding op basis van 10 maanden. Voor OOP is de vergoeding gebaseerd op een betaling van 11 maanden per jaar. Iedere maand ontvangt u hetzelfde bedrag. Dit wordt bereikt door de vergoeding per maand te vermenigvuldigen met de factor 10/12 (OP en directie) of 11/12 (OOP). Voor personeelsleden die het eerste jaar zijn benoemd, geldt de beperking tot 25 kilometer enkele reis niet. Voor deze groep personeelsleden is de vergoeding gemaximeerd op de kosten openbaar vervoer.

Aangezien de hoogte van uw reiskostenvergoeding afhankelijk is van de reisafstand tussen uw woning en het werk, is het van belang een verhuizing zo spoedig mogelijk te melden bij Dyade. Op basis van de gewijzigde situatie zullen wij uw reiskostenvergoeding aanpassen.

Deel dit bericht

Meer salarisbrieven

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x