logodef

MeRandstad-Payroll-Dyade-Voort ingang van 1 juli 2016 wordt de Wet Werk en Zekerheid ook van kracht voor het Primair Onderwijs. Wat betekent dit voor uw organisatie met betrekking tot de inzet van invallers? De PO-raad heeft hiervoor een uitgebreide handreiking geschreven. Hier staan diverse mogelijkheden om medewerkers op eigen formatie in te zetten voor invalwerkzaamheden. Echter hierbij wordt grotendeels voorbij gegaan aan het feit dat ziekte niet te voorspellen is en dat in bepaalde periodes alle vaste invalmedewerkers al aan het werk kunnen zijn of zelf geveld zijn door griep.

Als extra mogelijkheid voor die situaties die vooraf moeilijk in te schatten zijn, biedt Randstad naast de inzet van payroll voor reguliere formatie op basis van een vaste arbeidsomvang, ook de mogelijkheid om payroll in te zetten op basis van declaraties. Dit is een min-max contract waarbij de daadwerkelijk gewerkte uren digitaal worden gedeclareerd door de medewerker en gefactureerd aan u. Indien de medewerker geen oproep voor werk ontvangt, is er ook geen betalingsverplichting.

Met de contractvorm Payroll Decaratie-uren kunt u in fase A gedurende 78 weken de medewerker inzetten, waarbij alleen de gewerkte weken tellen. Hiermee kan fase A meerdere schooljaren duren. Bij het contract heeft u de keuze in pensioen (ABP of pensioenregeling Randstad) en het uitbesteden of zelf dragen van het ziekterisico.

Overige dienstverlening
Naast de payroll oplossingen biedt Randstad ook meer dienstverlening op het gebied van invallers. Randstad kan u ontzorgen door o.a. poolanalyse, poolbeheer, werving en selectie en het overnemen van de gehele planning van uw invallers.

Exclusieve voordelen via het Dyade collectief
Door middel van de Dyade Voordeelservice kunt u tegen een zeer scherp tarief gebruik maken van de payroll dienstverlening van Randstad.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Randstad biedt voor uw invallers?  Klik hier voor meer informatie of een adviesgesprekRandstad payrolling