Uw partner in Finance & HR

Financieel advies

Financieel advies

U wilt het beste voor de kinderen, binnen de middelen die u ontvangt. Daarom is grip op uw financiën belangrijk. En kennis van waar er ruimte is om net wat extra te kunnen doen. De adviseurs van Dyade ondersteunen u hierbij:

Krijgt u ook een ongemakkelijk gevoel door de discussie over bovenmatig publiek eigen vermogen? Er is nu een signaleringswaarde ontwikkeld met een bijbehorende formule. Een bestuur met een eigen vermogen onder de signaleringswaarde kan opgelucht ademhalen. Scoort u boven de signaleringswaarde, dan moet u zich hierover verantwoorden in het jaarverslag. Maar klopt de signaleringswaarde wel met de praktijk in uw school? En hoe komt u daar achter? Een risico-inventarisatie geeft antwoord op deze vragen. Op basis hiervan kunt u voor uw bestuur of school de benodigde financiële buffer bepalen. Dyade helpt u hierbij.

Dyade heeft een vragenlijst ontwikkeld die uitgezet kan worden bij het bestuur, de directie en andere sleutelfiguren binnen uw organisatie. Vooraf wordt met u de inhoud van de vragenlijst en de uit te nodigen personen doorgesproken. De vragenlijst kan eventueel worden aangevuld met eigen vragen over cruciale kenmerken van uw organisatie. De resultaten van de enquête worden in relatie gebracht met normwaardes en neergelegd in een rapportage. Deze rapportage en de daaruit volgende adviezen worden met u doorgesproken waarbij bepaald wordt welke financiële risico’s onvoldoende zijn afgedekt en welke strategie aan de orde is. In overleg met u wordt bepaald wat de impact is van deze risico’s en welke buffer er nodig is.

U hebt dan een solide basis voor uw financieel beleid en bent klaar om het debat aan te gaan.

Contact

Wenst u meer informatie? De financiële adviseurs van Dyade staan u graag te woord.

Deel dit bericht

Uw adviseurs

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x