Uw partner in Finance & HR

Organisatieadvies

Organisatieadvies

In een onderwijsorganisatie werken veel mensen, vaak op verschillende locaties en in verschillende afdelingen. Het is geen sinecure om zo’n organisatie gesmeerd te laten lopen; dat vraagt voortdurende aandacht. Die aandacht is grofweg onder te verdelen in drie categorieën:

 • Er is een probleem ergens in het functioneren van de organisatie. Dat kan een acuut probleem zijn, maar ook één dat al langer speelt. Het probleem zorgt ervoor dat zaken niet gesmeerd verlopen, dat doelen niet worden gehaald. De organisatie is gebaat bij een oplossing van het probleem.

De samenwerking tussen de medewerker personeelsadministratie en de HR-adviseur blijft problemen opleveren. Hoe krijgen we hier de vinger achter en kunnen we doelgerichte interventies inzetten om de samenwerking te verbeteren?”

 • De organisatie loopt goed, maar is op onderdelen kwetsbaar. Er worden risico’s onderkend en het is de wens om die risico’s en de mogelijke negatieve impact daarvan te verminderen. De organisatie is gebaat bij maatregelen om mogelijke problemen te voorkomen.

“Op onze financiële afdeling zijn we erg kwetsbaar voor personele uitval. Gelukkig is het tot nu goed gegaan, we moeten de kwetsbaarheid gaan verminderen. Welke mogelijkheden zijn er en welke passen goed bij onze organisatie?”

 • De organisatie loopt goed, risico’s zijn in beeld, risicobeperkende maatregelen zijn genomen. Het is de uitdaging om de organisatie naar een hoger level te brengen, zodat de uitdagingen voor de toekomst nog beter tegemoet getreden kunnen worden. De organisatie is gebaat bij haar doorontwikkeling.

“Het medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft goede resultaten. We kunnen hier tevreden over zijn. Er komt wel een wens uit naar voren om de organisatie meer zelfsturend in te richten. Hoe krijgen we dat voor elkaar?”

Dyade organisatieadvies helpt

Als u binnen uw organisatie met zaken aan de slag wilt gaan (problemen oplossen, problemen voorkomen, doorontwikkelen), kan Dyade organisatieadvies u hierbij helpen. Samen met de betrokkenen in uw organisatie gaan we aan de slag om tot concrete stappen te komen. Daarbij kan het gaan om structuurelementen, maar ook om cultuurelementen. Onze adviseurs zijn gericht op samen succes maken en samen zichtbare resultaten boeken voor schoolorganisaties. Dyade organisatieadvies staat voor hoogwaardig integraal organisatieadvies op strategisch en tactisch niveau. Wij geloven dat een goed functionerende lopende bedrijfsvoering leidt naar tijdwinst en kwalitatief beter onderwijs. Ruimte geven aan het onderwijs is ons doel.

Enkele thema’s

Zonder uitputtend te zijn, presenteren wij hier enkele thema’s die mogelijk in uw organisatie spelen en waar Dyade u bij kan ondersteunen:

 • Strategische planvorming en vertaling naar praktische uitvoering;
 • Effectief samenspel tussen bestuur, Raad van Toezicht en medezeggenschapsorganen;
 • Kwetsbaarheid personele uitval verminderen;
 • Professionalisering van de organisatiecultuur;
 • Inrichtingsvraagstukken / herstructureringen binnen de organisatie;
 • Ontwikkeling naar een Integraal KindCentrum;
 • Complexe projecten (bijv. samenwerking, fusie en bijzondere projecten).
 • Organisatieontwikkeling (zowel cultuur- als structuuraspecten);
 • Sturingsvraagstukken
 • Doorontwikkeling naar zelfsturing

Meer informatie over de thema’s vindt u hier!

Vrijblijvend reflectiegesprek

Dyade organisatieadvies biedt u de mogelijkheid aan om een vrijblijvend gesprek (ca. 2 uur) te hebben met één van onze organisatieadviseurs. Op basis van dat gesprek en van enkele op te vragen documenten van uw schoolorganisatie zal de organisatieadviseur een bondige terugkoppeling geven van mogelijke aandachtspunten voor uw organisatie: waar kan het beter, waar moét het beter? U kunt hier vervolgens uw voordeel mee doen. Via het invullen van dit formulier kunt u een aanvraag doen voor het voeren van zo’n reflectiegesprek of voor meer informatie hierover. Ook vindt u meer informatie op de volgende pagina ‘Reflectiegesprek’.

ADV - Intakeformulier vrijblijvend reflectiegesprek

Gegevens organisatie

Gegevens aanvrager

Maak uw keuze uit onderstaande opties:
Met het versturen van dit formulier geef ik Dyade toestemming contact met mij op te nemen. Privacyverklaring.

Content artikelen

Download hier gratis de volgende artikelen:

Informatie Dyade organisatieadvies

Neem voor meer informatie contact op met één van onze senior organisatieadviseurs. Zij hebben beiden langjarige ervaring in het verbeteren van (onderwijs)organisaties:

Deel dit bericht

Wij helpen u graag

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x