Uw partner in Finance & HR

Organisatieadvies

Organisatieadvies

De bevlogen integrale organisatieadviseurs van Dyade ondersteunen bestuurders en besturen bij het oplossen van schijnbaar onoverkomelijke (complexe) integrale bedrijfsvoering vraagstukken.

Wij werken vanuit de waarden van het Semco Style Institute:

  • vertrouwen
  • reductie van controle
  • zelfsturing
  • nauwe relatie met stakeholders
  • creatieve innovatie

Onze adviseurs zijn gericht op samen succes maken en samen zichtbare resultaten boeken voor schoolorganisaties. Scholen waar docenten het beste uit kinderen kunnen halen, ongeacht hun afkomst, intelligentie of talent, doordat wij ze helpen met een perfecte organisatie van de bedrijfsvoering.

Wij geloven dat een goede inrichting van de secundaire processen in het onderwijs leiden naar tijdwinst en kwalitatief beter onderwijs. Ruimte geven aan het onderwijs is ons doel.

Houvast bij integrale organisatievraagstukken

Dyade Organisatieadvies geeft u houvast bij integrale organisatievraagstukken over:

  • Organisatieontwikkeling en/of reorganisatie inzake structuur- en/of cultuurvraagstukken;
  • Strategische planvorming;
  • Vraagstukken omtrent bestuur en toezicht;
  • Procesbegeleiding, zoals herstructurering van een managementstructuur of een stafbureau en het begeleiden van processen, zoals bij fusies en projecten.

Wij staan voor een integrale aanpak van organisatieveranderingen. Onze integrale organisatieadviseurs zijn gericht op mens, proces en resultaat en maken vanuit uw strategie de verbinding met het tactisch en operationeel niveau binnen uw organisatie.

Dyade Organisatieadvies helpt u met

Strategie & beleid

De aanname dat een goede inschatting gemaakt kan worden van het gewenste onderwijs en de gewenste organisatie van het onderwijs over vijf of zelfs tien jaar is een illusie gebleken. De ontwikkelingen in de maatschappij, technologie en het onderwijs volgen elkaar inmiddels zo snel op dat een koers uitzetten op het behalen van resultaten op zo’n lange termijn niet goed mogelijk is. Toch is het van belang voor een organisatie en haar stakeholders om te weten welke koers gevolgd wordt om te zorgen dat mensen en middelen juist op de voor de organisatie belangrijke zaken worden ingezet.

Zelfsturing & organisatieontwikkeling

De combinatie van Semco Style en het onderwijs is eigenlijk zo gek nog niet. In het onderwijs speelt al een tijd de vraag hoe je het eigenaarschap en eigen regie van de medewerkers kunt vergroten. Uiteindelijk komt dit niet alleen de medewerkers ten goede, maar ook de leerlingen en ouders doordat de medewerkers direct kunnen inspelen op hetgeen dat de leerling nodig heeft. Zelfsturing vraagt een cultuurverandering binnen de schoolorganisatie. Maar hoe maak je als schoolbestuur de omslag richting zelfsturing en zet je de organisatie in beweging?

Procesbegeleiding

De (onafhankelijke) procesbegeleiders van Dichtbij zijn bedreven in het overzien van een situatie en het behapbaar maken van het vraagstuk zodat weloverwogen besluiten genomen kunnen worden door de beslissers. De activiteiten van de procesbegeleider gaan verder dan het onderzoeken van een probleem en het schetsen van een aanpak.

Bestuur & toezicht

Vast staat dat goed onderwijs vraagt om goed bestuur en toezicht. Maar wat is goed bestuur en toezicht? Zelfs de codes goed bestuur onderkennen dat goed bestuur en toezicht niet te vatten is in regels of richtlijnen. Goed bestuur draait namelijk om cultuur, leiderschap, professionaliteit en normen en waarden.

Strategische personeelsplanning (SPP)

De maatschappij en het onderwijs veranderen voortdurend en steeds sneller. Strategische personeelsplanning (SPP) helpt om nú de juiste beslissingen te nemen en risico’s later te voorkomen. Strategische personeelsplanning is een krachtige HR-tool die u inzicht geeft in uw huidige personeelsbestand en verwachtingen ten aanzien van uw toekomstig personeelsbestand. Zodat u steeds de juiste acties kunt uitzetten. Dyade werkt met de acht bouwstenen voor Strategische personeelsplanning (SPP) en kan u bijstaan in het opstellen van uw strategische personeelsplanning.

Contact

Neem voor meer informatie vandaag nog contact op met Dyade.

Deel dit bericht

Wij helpen u graag

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x