Applicaties

Applicaties

Dyade zorgt voor optimale aansluiting tussen uw wensen en beschikbare digitale tools. Daarbij krijgt u én de functionaliteit van de applicaties, én onze kennis van het onderwijs en administratie. Tevens profiteert u van schaalvoordelen en innovatiemogelijkheden door het volume van Dyade. 

De cloud software Visma.net Financials plus de branchekennis van Dyade geven u volop kansen om uw financiële processen verder te automatiseren en te beheersen en efficiënter te werken. Uitgangspunt voor dit online platform is de manier waarop mensen en organisaties werken in de praktijk. Dyade zorgt voor een standaard inrichting die past bij de sector. Via het web heeft u altijd en overal toegang tot het systeem.

Kenmerken van Visma.net Financials zijn:

 • Volledige financiële administratie
 • Koppeling met Visma HRM & Payroll, ProActive en Cogix
 • Inrichting rekeningschema op maat
 • Uitgebreide set van standaardrapportages
 • Specifieke rapportages op verzoek
 • Op maat ingerichte debiteurenadministratie
 • Koppeling met jaarrekeningmodel
 • Dashboard met kengetallen
 • Automatische koppeling met bank

Lees meer over de mogelijkheden en overstappen naar Visma.net Financials

De Visma HRM en Payroll software is bewezen technologie in de sectoren Overheid, Zorg en Zakelijke dienstverlening. Visma heeft de strategische keuze gemaakt ook marktleider te worden op de onderwijsmarkt. Daartoe heeft het in 2018 Raet overgenomen, 2019 benut om het onderwijstemplate te bouwen en neemt het in 2020 de overgang van alle Raet Youforce gebruikers naar Visma HRM en Payroll voorbereid.

Wat Visma HRM & Payroll u biedt:

 • Moderne gebruikersinterface en technologie
 • Centraal usermanagement
 • Integratie met Visma.net Financials en andere Visma software
 • Volledig HR en Payroll-oplossing met geïntegreerd verzuim, digitaal dossier en e-signing
 • Uitgebreide app voor medewerker en manager self service
 • Wizard, workflows en event driven signalering
 • Realtime datum gestuurde salarisberekeninge

De factuurverwerkingsmodule SpendCloud van ProActive digitaliseert het hele proces van de facturenstroom, van binnenkomst van de factuur tot het betaalbaar zetten in Visma Financials: 

 • Papieren facturen worden gescand, digitale en elektronische facturen kunnen direct worden verwerkt; 
 • Facturen kunnen automatisch herkend en gecodeerd worden; 
 • Via een vooraf ingestelde workflow bereikt de factuur de juiste budgethouder; 
 • Budgethouder beoordeelt de factuur en keurt deze al dan niet goed; 
 • Na de laatste goedkeuring is de factuur gereed voor betaling in het financiële pakket. 

Documentatie Spend Cloud – Dyade.nl

Servicedesk Spend Cloud: tel. 030-6305600,  servicedesk.spendcloud@dyade.nl

Cogix maakt begroten en rapporteren gemakkelijker met slimme software en is daarmee tijdbesparend, gebruiksvriendelijk, laagdrempelig, compleet en overzichtelijk. 

Cogix is één op één gekoppeld met Visma HRM & Payroll en Visma Financials. 

Cogix is speciaal ontwikkeld voor het onderwijs. Alle nieuwe wet- en regelgeving wordt er onmiddellijk in verwerkt.  

Met dit softwarepakket is het maken van een integrale begroting volledig gedigitaliseerd. Via leerlingenaantallen en GGL naar een berekening van de bekostiging. Van een afslag van het zittende personeelsbestand uit Visma HRM & Payroll naar uw strategische personeelsplanning en vanuit een afslag van de financiële stand van zaken naar een materiele meerjarenbegroting. Dit alles leidend tot een integrale meerjarenbegroting, waarop diverse scenario’s kunnen worden nagerekend. Zo is het eenvoudig om grip te hebben en houden op de financiële cyclus. Naast (beleidsrijk) begroten, kunnen uit dit systeem rapportages worden gehaald, bijvoorbeeld van de realisatie ten opzichte van de begroting.

De module Verzuimmanager ondersteunt uw organisatie bij de beheersing van verzuim en helpt u eenvoudig te voldoen aan alle complexe wet- en regelgeving.

Er kan een volledig ziekte- en re-integratiedossier worden bijgehouden waartoe alle betrokken partijen rechtstreeks toegang hebben. U kunt ook externe partijen zoals de Arboarts toegang geven tot het dossier, zodat alle documentatie in één systeem wordt bewaard (uiteraard met inachtneming en bewaking van de privacyregels van deze gegevens).

Verzuimmanager vergemakkelijkt het nakomen van de verantwoordelijkheden die de huidige wet- en regelgeving (o.a. de wet verbetering Poortwachter) u als werkgever heeft gegeven op het gebied van casemanagement (begeleiding, controle en bevordering van een snelle terugkeer van uw werknemers). Het verzuimprotocol omvat alle benodigde stappen welke genomen moeten worden in alle mogelijke verzuimtrajecten. De meldingsfunctie helpt zowel uw medewerkers als geautoriseerde externe actoren tijdig de benodigde acties te ondernemen.

Verzuimmanager is als module te koppelen aan de basis HR-systemen van Visma Raet. De eenmalige inrichting van de module kan door Dyade worden begeleid. Hierbij besteden we aandacht aan uw specifieke wensen en situatie.

Aanleg van een verzuimdossier

Persoons-, adres- en contractgegevens, verzuimhistorie en lopende ziek- en zwangerschapstrajecten staan overzichtelijk bij elkaar in de verzuimdossiers. Gegevens per medewerker over verzuimfrequentie, wijzigingen in het ziektepercentage en herstelmeldingen worden automatisch via de koppeling met het basis HR-systeem overgenomen.

U kunt zelf documenten of sjablonen aanleveren welke aan specifieke acties uit uw verzuimprotocol kunnen worden gekoppeld. Verder gebruikt Verzuimmanager altijd de meest actuele versies van de standaard UWV-formulieren. Zo wordt u geholpen een volledig re-integratiedossier voor de betreffende medewerker op te bouwen dat zowel voldoet aan uw gewenste vormgeving en de eisen van het UWV.

Mogelijkheden

Verzuimmanager biedt o.a. de volgende mogelijkheden:

 • Flexibel in te richten verzuimprotocollen, welke aangevuld kunnen worden met uw eigen documenten en sjablonen.
 • Email meldingen voor specifieke acties welke extra aandacht behoeven.
 • Bedrijfsartsen kunnen in Verzuimmanager uitgebreide medische dossiers opbouwen. Deze zijn alleen voor de arts toegankelijk. Vanuit het medisch dossier kunnen taken worden aangemaakt en e-mails worden verzonden naar belanghebbenden, waarbij medische informatie uitsluitend zichtbaar blijft voor de arts. Voor specialisten kent de module specifieke mogelijkheden.
 • Interventies en toegang voor psycholoog, arbeidsdeskundige, bedrijfsmaatschappelijk werk, ergonoom, et cetera.
 • Via de agenda functie kunnen snel en gemakkelijk afspraken worden ingepland en vastgelegd tussen de bedrijfsarts of andere specialisten en uw individuele werknemers.
 • Dashboard per gebruiker met eigen takenlijst.
 • Volledige administratie van verzuimdossiers inclusief bijlagen, notities en logboek.
 • Preventiedossier per werknemer.
 • Automatische import van werknemer gegevens door de koppeling met HR-systeem.

Contact

Neem voor meer informatie over Verzuimmanager contact op met uw klantteammanager.

HRM en Payroll combineren in één pakket? Dat kan natuurlijk ook. Lees er meer over

Ook geschikt voor de combinatie van onderwijs en kinderopvang

Offerte of informatie aanvragen:

Deel dit bericht

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x