Duurzaam onderwijs

Duurzaam onderwijs

Coöperatie Leren voor Morgen bestaat uit verschillende samenwerkende organisaties die zich inzetten voor leren voor duurzame ontwikkeling; binnen én buiten het onderwijs en van peuter tot professional. Dyade spant zich binnen dit netwerk in om duurzaamheid in het DNA van het onderwijs te verankeren. De Coöperatie in z’n geheel doet dit aan de hand van een integrale benadering; The Whole School Approach.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) worden als raamwerk voor de inhoud van duurzame ontwikkeling gebruikt. Deze brede insteek houdt in dat er – naast milieuaspecten – naar de sociale kant van duurzaamheid (gelijkheid en inclusiviteit) wordt gekeken. Coöperatie Leren voor Morgen is ook landelijk coördinator van de Alliantie rondom SDG4.

Binnen de samenwerking wordt de verbinding gezocht met docenten, scholen en organisaties die verder willen met duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Dit gebeurt door netwerken, met bijeenkomsten, evenementen en projecten.

Meer informatie? Mail duurzaamheid@dyade.nl

Ambitie

Duurzaam onderwijs stelt lerenden in staat tot het hebben van kennis en bewustzijn over duurzaamheid, het voelen van betrokkenheid en het duurzaam handelen in een duurzame samenleving. Het onderwijssysteem is daar voedend aan; het zorgt ervoor dat lerenden het onderwijs uitdagend, betekenisvol en leuk vinden. En dat het voor docenten relevant en leuk is om les te geven in het licht van de uitdagingen van de 21e eeuw.

Deel dit bericht

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x