United Nations Global Compact

United Nations Global Compact

Bestuurder van Dyade Dr. Jessica van Wingerden is boardmember van de UN Global Compact Netwerk Nederland. De Global Compact Network van de VN (UNGC) is een strategisch netwerk van bedrijven die zich committeren aan de duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) en hun activiteiten en strategieën in lijn te brengen met tien universeel aangenomen principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu, en anti-corruptie.

Ambitie

Het Global Compact wil de wereldwijde collectieve impact van het bedrijfsleven versnellen en opschalen, door de tien principes te handhaven en de SDG’s te leveren via verantwoordelijke bedrijven en ecosystemen die verandering mogelijk maken.

Tien principes

Duurzaam ondernemen betekent het implementeren van de Tien Principes, zoals de Verenigde Naties die uitdraagt, in de bedrijfsvoering van elke dag:
  1. Bedrijven dienen de internationaal aanvaarde mensenrechten te steunen en te respecteren;
  2. En zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig zijn aan schending van mensenrechten.
  3. Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te steunen;
  4. Zich in te spannen voor de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid;
  5. De effectieve afschaffing van kinderarbeid;

Deel dit bericht

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x