Uw partner in Finance & HR

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dyade heeft een maatschappelijke opdracht. Zij draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs en kinderopvang in Nederland en daarmee aan de toekomst van kinderen en jongvolwassenen. Dyade doet dit door organisaties en professionals te ondersteunen en inspireren. Met bedrijfsvoering, advies, voordeel en professionalisering. Zo kunnen zij zich richten het primaire proces en zichzelf en hun organisatie blijvend ontwikkelen.

People Planet Profit

Dyade wil duurzaam en milieubewust ondernemen. We werken voor een gezond leven en een gezonde maatschappij. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vormt een rode draad door onze bedrijfsvoering en cultuur, waarbij we steeds zoeken naar een goede balans tussen economische, sociale en ecologische belangen, op korte en langere termijn. 

Wij willen maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van People, Planet en Profit.
Hieronder leest u hoe wij dat doen. 

People (sociale en ethische belangen)

Ondanks de toenemende digitalisering is de basis van de dienstverlening door Dyade nog steeds ‘mensenwerk’. Dyade wil dan ook goed zorgen voor haar mensen en hun werkomgeving, mede vanuit het oogpunt van duurzame inzetbaarheid. Dat uit zich onder meer als volgt:

 1. De juiste medewerker op de juiste plek: aandacht voor talentmanagement, persoonlijke ontwikkeling en begeleiding, investeren in traineeship, stageplekken en mentorschap. Dyade investeert graag in jong talent, maar heeft ook oog voor de inzetbaarheid en betrokkenheid van de oudere werknemers met veel kennis en ervaring en gaat daarover het gesprek met ze aan.
 2. Een bedrijfscultuur waar mensen graag werken: open werksfeer met fijne collega’s, persoonlijke aandacht van leidinggevenden, transparant communiceren vanuit de directie, een compliment op zijn tijd en de mensen actief betrekken bij veranderingen.
 3. Een goede, veilige en prettige werkomgeving: zowel op kantoor als bij het thuiswerken. Zowel aandacht voor goede, passende werkplekken als voor voldoende licht, lucht en groen.
 4. Een open aannamebeleid: Dyade biedt gelijke kansen aan en beloningen voor vrouwen en mannen ongeacht hun identiteit, leeftijd, ras, huidskleur of eventuele beperkingen. Bij Dyade werken ongeveer even veel mannen als vrouwen, ook in (hogere) managementfuncties.
 5. Vitaliteit: Dyade biedt de medewerkers kosteloos een preventief medisch onderzoek (PMO). De uitkomsten van dit PMO en enquêtes onder de mensen zijn het vertrekpunt voor het vitaliteitsprogramma. Zo stimuleert Dyade haar mensen actief om meer in beweging te komen met gezamenlijke sportieve evenementen en de ‘Ommetje Bedrijven’ wandelapp (waarmee ook belangrijk hersenonderzoek wordt ondersteund). Er is fruit op de kantoorwerkplek, dat wordt geleverd door lokale winkeliers en via FiscFree kan men bijvoorbeeld een abonnement voor bedrijfsfitness of gezonde maaltijdpakketten (binnenkort) met korting aanschaffen.
 6. Luisterend oor: naast de aandacht door leidinggevenden, kunnen de medewerkers zich richten tot een verzuimconsulent bij de Arbodienst en interne en externe vertrouwenspersonen, wanneer zij zich in een situatie bevinden die afbreuk doet hun inzetbaarheid. Voor de fysieke werkplek is een preventiemedewerker beschikbaar om te regelen wat nodig is. Ook heeft Dyade een Ondernemingsraad die de belangen van werknemers vertegenwoordigt.
 7. Persoonlijke aandacht: uit zich zowel in een compliment of schouderklop op zijn tijd, maar ook in kleine attenties gedurende het jaar als blijk van waardering. Daarbij is de keuze van de attentie veelal met een knipoog naar de lokale winkelier, de horeca in coronatijd of een organisatie die met onze bijdrage een goed doel steunt (Doppers, TonyChocolony, plattelandswinkel, dinerbon).

Planet (ecologische belangen)

Dyade is geen productiebedrijf, maar een kennisintensieve dienstverlener. In relatie tot ecologische MVO-aspecten ligt daarom het accent op de reductie van ‘afval’ en op duurzaam gebruik van bedrijfsruimtes.  Enkele voorbeelden:

 1. Afvalscheiding en recycling: op alle locaties wordt het afval gescheiden, inkttoners worden gerecyled door de leverancier, overtollig meubilair en andere zaken worden hergebruikt door Dyade medewerkers privé, door scholen of via Kringloopwinkels.
 2. CO2-reductie: Dyade stimuleert de medewerkers gebruik te maken van de fiets of het OV. Voor OV-kosten geldt een gunstige vergoedingsregeling. Via FiscFree kunnen medewerkers een fiets of e-bike aanschaffen met korting. Goed voor de vitaliteit en minder belastend voor het milieu. Locatieoverstijgende vergaderingen gebeuren zo veel mogelijk online via videoverbindingen, waardoor het aantal reiskilometers sterk is afgenomen. Het aantal leaseauto’s is minimaal, waarbij men uit een beperkt aantal energiezuinige auto’s kan kiezen.
 3. Milieubewust: in alle gebouwen investeert Dyade in energiezuinige verlichting, duurzame printers (dubbelzijdig afdrukken in de inktbespaarstand), ICT-apparatuur en bijvoorbeeld koffiemachines (losse koffie in plaats van de populaire wegwerpcups). Leidinggevenden zien erop toe dat verlichting niet onnodig brandt in verlaten ruimtes en dat ook de beeldschermen uitgaan. Duurzaamheids- en milieuaspecten die de verantwoordelijkheid van Dyade als huurder overstijgen, komen aan de orde in periodiek overleg met de verhuurders van de gebouwen.
 4. Paperless office: Dyade werkt naar een volledig gedigitaliseerde werkomgevingen, met zo min mogelijk papieren documenten. Dyade Academy maakt al jaren gebruik van sociale media en digitale hulpmiddelen. Ook de dienstverlening aan onze klanten wordt steeds verder gedigitaliseerd. 

Profit (economische belangen)

Ook een maatschappelijke organisatie als Dyade heeft economische belangen. Dyade is een commercieel bedrijf dat winst moet maken om te kunnen blijven bestaan. Onze winst vloeit echter niet weg naar aandeelhouders, maar wordt steeds geïnvesteerd in de onderneming; de mensen die er werken, systemen en andere bedrijfsmiddelen. Met uiteindelijk maar één doel: de Dyade klanten verzekeren van transparante, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening tegen een goede prijs, zodat zij zich ten volle kunnen blijven richten op het primaire proces.

Voorbeelden van hoe Dyade maatschappelijk verantwoord stuurt op Profit:

 1. Bankieren: Dyade bankiert al jaren bij Triodos Bank, een van de duurzaamste banken ter wereld.
 2. Leveranciers en samenwerkingspartners: een belangrijk aspect bij het selecteren van en contracten aangaan met leveranciers en samenwerkingspartners is voor Dyade hoe deze partijen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Twee voorbeelden: 
  – Visma Software BV, de grootste leverancier voor diverse systemen van Dyade klanten, heeft MVO zeer hoog in het vaandel staan. Zie onder meer de website van Visma.
  – Dyade Huisvesting & Vastgoed maakt sinds januari 2021 voor 85% deel uit van samenwerkingspartner OCS Maatschappelijk Vastgoed BV. Een bedrijf dat zich volledig concentreert op de huisvestingsbelangen van maatschappelijke organisaties. OCS heeft bovendien het verduurzamen van huisvesting hoog in het vaandel staan.
 3. Goed bestuur: Dyade bestuurt haar bedrijven vanuit het ‘good governance’ gedachtengoed en zoekt daarbij voortdurend naar balans tussen economische, sociale en ecologische belangen op de korte en langere termijn. Daarbij betrekt de Raad van Bestuur ook de leidinggevenden en medewerkers. Eerlijk en integer handelen in de relatie met interne en externe stakeholders is samen te vatten in kernbegrippen als: transparantie, geen verborgen agenda’s, respectvol, gericht op compromis, maar vasthoudend als dat nodig is.
 4. Branchevereniging voor onderwijsbedrijfsvoering: als lid van Bravo moet Dyade als onderwijsadministratiekantoor voldoen aan criteria als kwaliteit, solvabiliteit en liquiditeit, die mede borg staan voor een organisatie die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.
 5. Maatschappelijke betrokkenheid: op kleinschalig niveau zet Dyade zich in voor zaken als verantwoorde attenties, inkopen bij lokale winkeliers en horeca, support Hersenonderzoek. Daarnaast steunt Dyade initiatieven en voorstellen van medewerkers, klanten of leveranciers voor goede doelen. in onderwijs en kinderopvang. Jaarlijks besluit de Raad van Bestuur welke goede doelen worden ondersteund.

  Bekijk hoe Dyade bijdraagt aan Goede doelen

Actueel, geborgd en verantwoord ondernemerschap

Onder eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur zorgen stafmedewerkers van Bedrijfsvoering & Financiën voor de realisatie, borging en evaluatie van de MVO-gerelateerde bedrijfsvoeringaspecten. Dyade onderzoekt regelmatig nieuwe MVO-ideeën en blijft daarover in gesprek met haar stakeholders. Ten minste eens per jaar evalueert zij haar MVO-beleid.

Het ISO-9001-gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van Dyade en de daarin centraal staande Plan Do Check Act cyclus borgen dat Dyade maatschappelijk verantwoord ondernemerschap goed kan verankeren in haar organisatie en dat het de aandacht krijgt en houdt die het verdient.

Deel dit bericht

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x