Functiebeschrijven en waarderen in het Voortgezet Onderwijs (FUWA-VO)

Functiebeschrijven en waarderen in het Voortgezet Onderwijs (FUWA-VO)

Voor de beschrijving en de waardering van de functies maakt de werkgever gebruik van FUWA-VO 2010.

Voorbeeldfuncties VO

Er zijn voorbeeldfuncties ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. De voorbeeldfuncties zijn gesystematiseerde beschrijvingen van functies voor de verschillende functiecategorieën. U kunt deze zonder tussenkomst van een SPO gecertificeerd functiewaardeerder overnemen in uw functieboek. Onderaan deze pagina treft u de voorbeeldfuncties VO aan.

Eigen functies

Zodra u afwijkt van de normfuncties of de voorbeeldfuncties uit het VO, dient u de functie te laten beschrijven en waarderen door een bij het SPO (Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs) gecertificeerde functiewaardeerder. Dyade Advies heeft medewerkers die de functiebeschrijvingen en – waarderingen mogen opstellen conform de FUWA – sys systematiek

Dyade Advies kan ondersteunen bij:

 • Opstellen van functiebeschrijvingen op basis van een door het schoolbestuur geleverd concept of op basis van eigen of algemene modellen desgewenst aangevuld met een interview
 • De waardering van de functie in FUWA-PO, FUWA-VO, FUWA-BVE/MBO en FUWA-HBO inclusief verantwoording keuze
 • Opstellen functieboek/ functiebouwwerk en invoeringsplan functieboek
 • Het maken van functiefamilies
 • Procesbegeleiding invoering functieboek
 • Presentatie aan team en eventueel andere doelgroepen
 • Ondersteuning bij eventuele bezwaar- en beroepsprocedures

Contact

Wenst u meer informatie of bent u geïnteresseerd in de begeleiding van het proces van invoering? Neem dan contact op met Wilma Rijndorp.

 

Voorbeeldfuncties VO

Er is een groot aantal voorbeeldfuncties ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. De voorbeeldfuncties zijn gesystematiseerde beschrijvingen voor de functiecategorieën directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel. U kunt de beschrijvingen van onderstaande functies gratis opvragen bij onze specialisten. U vindt hier een aantal voorbeelden.

Overzicht voorbeeldfuncties

Directie en management

 • Algemeen directeur
 • Directeur categoraal onderwijs
 • Directeur praktijkonderwijs
 • Hoofd bedrijfsvoering
 • Hoofd facilitaire zaken
 • Hoofd stafafdeling financiële zaken & Control
 • Hoofd stafafdeling financiën
 • Hoofd secretariaat
 • Hoofd facilitaire dienst
 • Hoofd stafafdeling ICT
 • Hoofd stafafdeling personeel en organisatie
 • Locatiedirecteur
 • Sectordirecteur 13
 • Sectordirecteur 14
 • Teamleider 11
 • Teamleider 12
 • Teamleider 13

OP

 • Docent LB
 • Docent LC Type 1
 • Docent LC Type 2
 • Docent LD Type 1
 • Docent LD Type 2

OOP onderwijs & zorg

 • Ambulant onderwijskundig begeleider
 • Ergotherapeut
 • Expressietherapeut
 • Logopedist
 • Lokaalassistent
 • Medewerker decanaat
 • Medewerker mediatheek
 • Mediathecaris
 • Onderwijsassistent techniek
 • Orthopedagoog/Psycholoog
 • Psychodiagnostisch medewerker
 • Remedial teacher
 • Schoolmaatschappelijk werker
 • Senior technisch onderwijs assistent
 • Stafmedewerker loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
 • Stafmedewerker onderwijs
 • Stagebegeleider
 • Technisch onderwijs assistent
 • Zorgcoördinator

OOP administratief

 • Administratief medewerker
 • Administratief ondersteuner
 • Directiesecretaresse
 • Eerste medewerker financiële administratie
 • Medewerker administratieve ondersteuning
 • Medewerker financieel-administratieve ondersteuning
 • Medewerker financiële administratie
 • Medewerker personeels- en salarisadministratie
 • Medewerker personeelsbeheer
 • Secretaresse
 • Senior medewerker personeels- en salarisadministratie
 • Stafmedewerker personeel en organisatie

OOP ICT/facilitair

 • Applicatiebeheerder
 • Conciërge
 • Hoofdconciërge
 • Kantinebeheerder
 • Kantinemedewerker
 • Locatiebeheerder
 • Medewerker facilitaire zaken
 • Medewerker ICT
 • Medewerker reprografie
 • Medewerker schoonmaak
 • Onderhoudsmedewerker
 • Preventiemedewerker
 • Stafmedewerker ICT
 • Systeem- en netwerkbeheerder
 • Technisch medewerker facilitaire dienst
 • Telefonist/receptionist

OOP overig

 • Beleidsmedewerker/projectleider
 • Beleidsondersteunend medewerker financiën
 • Roostermaker

Deel dit bericht

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x