Uw partner in Finance & HR

Juridisch advies

Juridisch advies

Soms is juridische expertise gewenst. Bijvoorbeeld wanneer u er met uw medewerker of externe relatie niet uitkomt of omdat expertise mist om zaken juridisch goed dicht te timmeren. De juridische afdeling van Dyade is thuis in de vraagstukken waar u mee te maken kunt krijgen en is gericht op een snelle en adequate oplossing.

Arbeidsrecht

 • vraagstukken over 
 • ontslagdossier bij functioneren
 • ontslag op basis van ‘wederzijds goedvinden’
 • reorganisatie in verband met krimp en passend onderwijs
 • schorsing
 • disciplinaire maatregelen bij plichtsverzuim
 • alsmede vraagstukken over inzet van zzp’ers en het voorkomen van een arbeidsrelatie.

Lees ook deze gratis artikelen:
Procedure aanvraag ontslagvergunning UWV bij langdurige arbeidsongeschiktheid [download pdf] 
Aanzeggen in de arbeidsovereenkomst zelf [download pdf]

Werkloosheidsuitkering na tijdelijke uitbreiding [download pdf]

Onderwijsrecht

 • vraagstukken over verwijdering van leerlingen 
 • onderwijsovereenkomst
 • voeren van procedures bij klachten- of geschillencommissies.

Bestuursrecht

 • beschikkingen van UWV, Gemeente, Ministerie van OCW, Vervangings- en Participatiefonds.

Aansprakelijksheidsrecht

U kunt hierbij denken aan vraagstukken over aansprakelijkheid als een leerling letsel oploopt of als een vrijwilliger of medewerker schade heeft opgelopen onder schooltijd of in de ‘brede school’. En vragen over in hoeverre de zorgplicht van schoolbesturen reikt bij pesten van leerlingen of aansprakelijkheidskwesties inzake het bieden van goed onderwijs en de inspanningsverplichting van het schoolbestuur.

Rechtspersonenrecht

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet bevat nieuwe regels, waaraan ook kinderopvangorganisaties en schoolbesturen moeten voldoen.

Als een schoolbestuur niet voldoet aan deze nieuwe regels en er loopt iets mis, dan is ieder bestuurslid persoonlijk aansprakelijk en niet alleen het bestuurslid dat zich niet aan de regels heeft gehouden.

De UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’. Alle UBO’s dienen zich te registreren. Dit geldt ook voor onderwijs- en kinderopvangorganisaties. U heeft tot 27 maart 2022 de tijd om dit te regelen. Het niet goed in de gaten hebben wie waarvoor verantwoordelijk is, kan eveneens tot aansprakelijkheidsissues leiden.

Wij hebben in een gratis te downloaden artikel deze verplichtingen voor u op rij gezet. Plus wat u kunt doen om de risico’s te minimaliseren.

Ontslag van een werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is

UWV ziet artikel 3.7, tweede lid, van de cao PO ten onrechte aan als een verlenging van het opzegverbod tijdens ziekte.
 
In het artikel dat wij voor u hebben geschreven leest u hier meer over. Het artikel kunt u gratis dowloaden.

De verminderde ontslagbescherming van de bestuurder onder de WBTR

Onder de WBTR geldt hetzelfde wat eerder voor de NV en BV al gold volgens de zogenoemde 15 april arresten van de Hoge Raad uit 2005. Door een rechtspersonenrechtelijk ontslagbesluit wordt tevens een einde gemaakt aan de arbeidsrechtelijke betrekking, tenzij een wettelijk opzegverbod aan de
beëindiging in de weg staat of indien partijen anders zijn overeengekomen.

In het gratis te downloaden artikel leest u meer over de verminderde ontslagbescherming van statutair bestuurders onder de Wet
bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).

Aanbod Dyade m.b.t. WBRT en UBO

De juristen van Dyade kunnen uw statuten nalopen op compliance met de WBTR en u desgewenst wijzigingsvoorstellen voorleggen. Ook gewenste aanpassingen in statuten kunnen onze juristen verzorgen alsmede een scan van de dekking van uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Indien een toelichting aan bestuur(der)(s) of toezichthouders gewenst is, komen zij graag naar u toe. Inzake de UBO kijken onze juristen graag met u mee wie de UBO is binnen uw organisatie en zij kunnen adviseren over de registratie.

Contact

Voor meer informatie of ondersteuning kunt u contact opnemen met de jurist van Dyade, mevrouw mr Bianca Brouwer

Deel dit bericht

Wij helpen u graag

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x