Portrait of young female teacher smiling at camera with diverse group of children in background, copy space

Wist je dat langdurig verzuim, langer dan 6 weken, in 2023 het merendeel van het verzuim uitmaakte? 

Elke organisatie krijgt te maken met complexe of langdurige verzuimdossiers. Dit kan vragen oproepen als:

  • Wat is precies mijn rol als werkgever?
  • Wat zijn de rechten en plichten van een medewerker?
  • Hoe zorg ik dat de medewerker duurzaam re-integreert?
  • Hoe voorkom ik loonsanctie?

Hoe kunt u ziekteverzuim verminderen? Hoog verzuim wordt niet alleen veroorzaakt door het aantal medewerkers die verzuimen of zich frequent ziekmelden. De oorzaak ligt ook vaak in zaken die niet goed gaan in de begeleiding van het verzuim en het goed vastleggen daarvan.

De Casemanager is de essentiële schakel tussen werkgever, werknemer en professionals zoals de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige gericht op duurzame oplossingen.

Samenwerking

De Casemanager zorgt voor een soepele samenwerking tussen werkgevers, werknemers en alle  betrokken partijen. Door regelmatige wetswijzigingen en complexe eisen is expertise onmisbaar bij verzuimmanagement. Onze bekwame casemanagers combineren hun diepgaande kennis en ervaring met uitstekende sociale vaardigheden. Zij maken de impact van verzuim inzichtelijk, en beperken deze door oplossingen te bieden die zowel werkgever als werknemer ten goede komen.

Gespecialiseerd in onderwijs en kinderopvang

Door jarenlange ervaring zijn onze casemanagers volledig vertrouwd met de specifieke regelgeving in de sectoren Onderwijs en kinderopvang. Zij zijn volledig op de hoogte van specifieke cao-bepalingen en regelgeving die voor deze sectoren gelden. Naast kennis en ervaring als casemanager hebben ze ook uitgebreide ervaring als HR-businesspartner binnen het onderwijs en de kinderopvang.

Voor werkgevers

De Casemanager ondersteunt werkgevers bij hun re-integratieverplichtingen volgens wet- en regelgeving zoals de Wet verbetering poortwachter en de AVG. Wij beheren het volledige verzuimproces en zorgen ervoor dat alle stappen op tijd en volledig worden uitgevoerd. Afhankelijk van de werkgever en situatie kan de Casemanager verschillende rollen vervullen, zoals adviseur op het gebied van verzuim, bewaker van de voortgang van het re-integratieproces, hulp bij het opstellen van een Plan van Aanpak, en coach voor leidinggevenden.

Voor medewerkers

De Casemanager informeert en begeleidt medewerkers gedurende het re-integratietraject, vanaf de ziekmelding tot het einde van de loondoorbetalingsverplichting. Dit omvat optreden als adviseur en gesprekspartner, begeleiding bij de Wet verbetering poortwachter, uitleg geven over de rechten en mogelijkheden, vertaling van het advies van de bedrijfsarts naar re-integratiestappen, en inzicht geven in de financiële gevolgen van langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid (WIA-regelingen).

Samenwerking met professionals

De Casemanager werkt nauw samen met bedrijfsartsen en andere professionals. Wij vertalen adviezen naar vervolgacties en schakelen indien nodig extra professionals in, zoals arbeidsdeskundigen. Goede coördinatie met deze professionals is cruciaal voor de kwaliteit van verzuimbegeleiding en re-integratie. Hoe beter de samenwerking, hoe effectiever de re-integratie verloopt.

Wat kan De Casemanager voor jouw organisatie betekenen?

Vanaf de eerste ziektedag is De Casemanager klankbord en adviseur voor leidinggevenden en HR-professionals. We bewaken de termijnen van de Wet Verbetering Poortwachter en zorgen voor een volledig re-integratiedossier bij een WIA-claimbeoordeling voor minder risico op een loonsanctie. We dienen als contactpersoon voor de arbodienst en zorgen voor de juiste vertaling van adviezen van de bedrijfsarts naar een tijdcontingent re-integratieplan.

De Casemanager ondersteunt bij het opstellen en evalueren van een Plan van Aanpak en adviseert over interventies en de inzet van een arbeidsdeskundige. Daarnaast zijn wij goed op de hoogte van subsidiemogelijkheden bijvoorbeeld bij het Participatiefonds. Mocht het UWV een besluit nemen waar jouw organisatie het niet mee eens is, dan bieden wij advies over de te nemen vervolgstappen.

We maken de (financiële) impact van verzuim inzichtelijk en helpt deze te beperken door oplossingen te bieden die zowel de organisatie als de werknemer ten goede komen.

De Casemanager zorgt ervoor dat jouw organisatie altijd toegang heeft tot een deskundige casemanager die ondersteuning biedt op zowel individueel dossier- als organisatieniveau. We blijven voorop lopen door constante kennisdeling en training, zelfs bij veranderingen in wet- en regelgeving. Onze flexibele inzetmogelijkheden omvatten:

  • Advies Online: Vragen en advies tijdens alle fases van verzuim (Wet verbetering Poortwachter)
  • Interim: Tijdelijke extra capaciteit of expertise
  • Projectbasis: Specifieke projecten op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid
  • Training: Verzuimtrainingen voor leidinggevenden, zowel incompany als op maat

Het inzetten van een professionele casemanager betekent niet dat leidinggevenden buitenspel staan. Integendeel, het is cruciaal dat leidinggevenden betrokken blijven en goed geïnformeerd zijn over hun rol bij verzuim. Onze trainingen voorzien leidinggevenden van de juiste kennis en vaardigheden om verzuim proactief aan te pakken.

De Casemanager is beschikbaar op basis van een uurtarief of een abonnement.

Opleidingen van Dyade Academy en De Casemanager

Maak kennis met De Casemanager, neem vandaag nog contact op voor een afspraak.

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x