Uw partner achter het primaire proces

CAO PO

CAO PO

Het cao-akkoord 2021 voor het primair onderwijs is op 2 november 2021 vastgesteld door de cao-partijen. De cao po 2021 en de verlengde cao po 2019-2020 kennen geen grote wijzigingen ten opzichte van de vorige cao’s. De cao po 2019-2020 is echter flink gewijzigd ten opzichte van de cao po 2018-2019.

Sinds 2019 zijn er een aantal belangrijke zaken gewijzigd in de cao PO. Dyade biedt u nu de mogelijkheid uw kennis weer helemaal bij te spijkeren.

Dat kan via een cursus over de gehele CAO (19 sept.) of een cursus van een dagdeel over de laatste wijzigingen (28 sept.).

Inkijk en inzicht in de gehele cao PO – cursus 19 september 2022

Datum en tijd: 
maandag 19 september 2022, 9.30-16.00 uur: inkijk en inzicht in de gehele cao po
Locatie: Dyade Visma Onderwijs Experience Center, Utrecht
Doelgroep: (aankomend) professionals en directie/bestuur in het PO
Investering: €298,- (er wordt geen btw gerekend) 

Tijdens deze cursus lopen wij met u de gehele cao po door.

Daarbij gaan wij met name in op alle wijzigingen sinds 2019. Maar op gerelateerde ontwikkelingen op het gebied van het Vervangingsfonds en Participatiefonds en in wet- en regelgeving. Denk in deze aan het ouderschapsverlof en geboorteverlof.

U krijgt feitelijke informatie én een analyse van bijvoorbeeld het gewijzigde functieloongebouw en het functiegebouw van directieleden ten opzichte van leraren. Kortom, inkijk en inzicht in wat er op arbeidsvoorwaardelijk gebied is gebeurd, en een doorkijkje naar wat er staat te gebeuren in het primair onderwijs.

Er is ruimte om uw eigen casuïstiek in te brengen.

Laatste wijzigingen in de cao PO – cursus 28 september 2022

Datum en tijd: 
woensdag 28 september 2022, 9.30-12.30 uur: bijpraten over de laatste wijzigingen in de cao PO
Locatie: Dyade Visma Onderwijs Experience Center, Utrecht
Doelgroep: (aankomend) professionals en directie/bestuur in het PO
Investering: €198,- (er wordt geen btw gerekend) 

Tijdens deze opfriscursus gaan wij in op de laatste wijzigingen in wet- en regelgeving én de cao.

Denk aan zaken als het dichten van de loonkloof tussen PO en VO, garantietoelage directies, aanpassingen in verlofregelingen.

Overige informatie

Uw cursusleider is mevrouw drs W. (Wilma) Rijndorp-Kreft.
Bij minder dan 8 aanmeldingen behouden wij ons het recht voor de cursus te annuleren.

De training kan ook bij u op locatie verzorgd worden. In dat geval betaalt u niet per deelnemer maar voor de inzet in tijd van de adviseur. Zeker wanneer er sprake is van grotere groepen kan dit zeer voordelig voor u uitpakken.

Handreikingen en instrumenten

De cao PO 2019-2020 was, naast het heroverwegen van functies en aanpassen van uw functieboek dat u voor 1 augustus 2020 een verhuiskostenregeling en regeling dienstreizen moest hebben vastgesteld. Mocht u daar nog niet aan zijn toegekomen, wij hebben voorbeelden van deze vergoedingsregelingen voor u gemaakt en deze kunt u hieronder kosteloos downloaden. 

Omdat het laten vervallen van de regeling toekennen en onthouden van periodieken in de cao PO 2019-2020 mogelijk lopende functioneringsdossiers in de weg kan zitten, hebben wij voor u ook een modelregeling periodieken beschikbaar.

Dit naast de stukken die onze klanten van ons ontvangen als er een nieuwe cao PO is, te weten het overzicht wijzigingen de cao PO ten opzichte van de vorige cao, de checklist personeelsbeleid, de leidraad benoemingen, de matrix Participatiefonds en de handreiking WW en BW (WOPO). Een update is vanwege de zeer beperkte afspraken in de laatste twee cao’s niet aan de orde geweest. Wij wachten nu op de tekst van de cao PO 2022-2023. Zodra deze is gepubliceerd plaatsen wij, kosteloos, een update van onderstaande stukken.

  • Vergelijking salarisbedragen onderhandelaarsakkoord cao po 2019-2020
  • Model vergoedingsregelingen (verhuiskosten, dienstreizen) cao po 2019-2020
  • Model regeling periodieken cao po 2019-2020
  • Overzicht wijzigingen cao po 2021 t.o.v. cao po 2019-2020
  • De checklist personeelsbeleid cao po 2019-2020
  • Leidraad benoemingen en verplichtingen bij beëindiging of ontslag 2019-2020
  • Matrix Participatiefonds 2019-2020
  • Handreiking vuistregels WW en BW, PO

Gratis downloads

U kunt ook een gratis download van deze documenten aanvragen.

ADV – Inschrijven training CAO PO 2021

Inschrijfformulier training CAO PO 2021

Ik schrijf me in voor de cursus:

Met het versturen van dit formulier geef ik Dyade toestemming contact met mij op te nemen. Wilt u weten hoe wij met uw gegevens omgaan? Lees onze privacyverklaring.

Ondersteuning Advies

De Dyade P&O adviseurs ondersteunen u graag bij vraagstukken omtrent functiebeschrijvingen en beloning, benoeming en ontslag of beëindiging, het opstellen van beleid, procesbegeleiding bij de invoering van beleid of advisering in concrete gevallen. Ook inzet op interim-basis behoort tot de mogelijkheden.

Contact

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem contact op met Dyade.

Deel dit bericht

Wij helpen u graag

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x