Werkkosten en aanvullende arbeidsvoorwaarden

Werkkosten en aanvullende arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Onderwijswerkgevers kunnen werknemers fiscale voordelen geven via aanvullende arbeidsvoorwaardelijke regelingen zoals bijvoorbeeld het fiscaal-voordelig kunnen aanschaffen van een fiets, ICT-apparatuur, of bijvoorbeeld bedrijfsfitness. De werkgever bepaalt het doel, de bron, de voorwaarden en de procedure. De werknemer bepaalt vervolgens of hij/zij aan die zogenaamde doelregeling, bijvoorbeeld de fiets, gaat deelnemen. Het is uw uitdaging de aanvullende arbeidsvoorwaarden als instrument succesvol te laten bijdragen aan de strategie van uw organisatie. Het inzetten van aanvullende arbeidsvoorwaarden heeft zin en gaat verder dan enkel het geven van een hogere materiële beloning als extra salaris, gratificatie of een toelage aan uw werknemer.

Goede aanvullende arbeidsvoorwaarden zijn een essentieel onderdeel van uw sociaal beleid. Het verhoogt de medewerkers tevredenheid en verbetert de marktpositie van uw onderwijsinstelling ten opzichte van naburige schoolorganisaties. Optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden biedt uw medewerkers en ook uw organisatie financiële voordelen. Met het goed regelen van de aanvullende arbeidsvoorwaarden, binnen de bepalingen in de loonbelasting/werkkostenregeling, heeft Dyade veel ervaring. Wij helpen u één en ander goed in te regelen en eventuele fouten te voorkomen. Belangrijk is bijvoorbeeld om de fiscale “vrije”ruimte van uw organisatie zo goed mogelijk te benutten (2023 verhoogd van 1,7% naar 3% van het totale fiscale loon (tot € 400.000,- daarboven is het 1,18% van het fiscale loon)

(Aanvullende) Arbeidsvoorwaardelijke regelingen

In de cao zijn diverse arbeidsvoorwaarden opgenomen. Denk daarbij aan het maandsalaris en de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Naast de cao kunt u aanvullende arbeidsvoorwaarden voor uw werknemers regelen. Dit zijn ook zogenaamde secundaire arbeidsvoorwaarden. De kunst is deze arbeidsvoorwaarden met beleid te ontwikkelen en zodanig in te zetten, dat zowel werkgever als werknemer er financieel voordeel aan beleven.

U kunt bij deze secundaire arbeidsvoorwaarden onder andere denken aan een vergoeding van de contributiebetaling aan de vakbond en beroepsverenigingen, bedrijfsfitness, een fietsplan, een vergoeding voor ICT-apparatuur, inrichting (tele)werkruimte thuis, en (nieuw) kinderopvang, of een aanvullende vergoeding reiskosten woon- werkverkeer.

Rondom deze secundaire arbeidsvoorwaarden circuleren verschillende begrippen. Hieronder leggen we ze kort uit.

  1. Cafetariaregeling
  2. Uitruilregeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
  3. Werkkostenregeling WKR

Het spreekt voor zich dat Dyade deze regelingen opmaakt in goed overleg met de belastingdienst. Omdat deze fiscale regelingen jaarlijks (kunnen) worden aangepast, vindt dit overleg met de belastingdienst ook tenminste jaarlijks plaats, zodat u ervan verzekerd kunt zijn dat de Dyade-regelingen up-to-date zijn en voldoen aan de actuele wettelijke en fiscale vereisten!

Ons aanbod

  • Het samen met u ontwikkelen van beloningsbeleid en arbeidsvoorwaardenbeleid gekoppeld aan uw strategische plan en organisatiedoelstellingen;
  • Het opzetten van een plan van aanpak voor het project werkkostenregeling met financiële onderzoeksfase, administratieve onderzoeksfase en een implementatiefase;
  • Het ontwikkelen of bijstellen van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen met de bijhorende reglementen, formulieren en deelnemersovereenkomsten;
  • De Landelijke Dyade uitruilregeling (aanvullende) reiskosten woon-werkverkeer, direct bruikbaar als een standaardregeling voor uw organisatie;
  • Het ondersteunen bij het opstellen van organisatierichtlijnen, zodat de aangewezen verantwoordelijke afdeling en medewerker(s) binnen uw organisatie in staat is het werkkostenbudget te bewaken;
  • Het zo nodig afstemmen van de fiscale kwalificaties van uw nieuwe systeem, die aan bepaalde vergoedingen, verstrekkingen en ter terbeschikkingstellingen is gekoppeld, met de Belastingdienst.

Meer informatie

Wilt u meer weten of gebruik maken van één van deze regelingen? Neem dan direct contact met ons op.

Deel dit bericht

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x