Uw partner in Finance & HR

Financiering en management voor uw onderwijsproject

Financiering en management voor uw onderwijsproject

Zoekt u subsidie voor uw onderwijsproject? Management voor de inzet van uw NPO-gelden? Dyade helpt u om projectfinanciering en projectmanagement voor uw plannen te vinden.

Scholen en onderwijsorganisaties moeten meer dan ooit inspelen op actuele ontwikkelingen. Voor veel initiatieven zijn aanvullende financieringsmogelijkheden beschikbaar, zoals de NPO-gelden. Maar hoe krijg je je plannen rond en wie helpt je bij het managen ervan?

Ontwikkelingen op het gebied van internationalisering, gezonde voeding op school en duurzaamheid volgen elkaar in rap tempo op. Ook kennis over praktische oplossingen, bijvoorbeeld voor het lerarentekort, is van grote meerwaarde. En daar zijn vaak ook, zowel op regionaal, nationaal als Europees niveau subsidiemogelijkheden voor.

Meedenken over oplossingen

Sinds januari 2022 is Nehem partner van Dyade. Nehem helpt onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheden, bedrijven en andere kennisintensieve organisaties met het oplossen van maatschappelijke opgaven. Onderwijsinnovatie, onderzoeksprojecten, (inter)nationale samenwerking en arbeidsmarktproblematiek zijn voorbeelden van uitdagingen waar Nehem zich mee bezighoudt. Nehem denkt mee over oplossingen en verzorgt projectfinanciering en -management.

Dyade en Nehem nemen u alle zorgen uit handen, om het resultaat van uw project zo groot mogelijk te laten zijn. Dus heeft u een projectidee dat u graag verder wilt ontwikkelen? Of wilt u zich oriënteren over de mogelijkheden binnen het subsidielandschap? Dyade en Nehem adviseren en ondersteunen u hierbij. Dat doen wij o.a. met:

  • Subsidiescan po en vo: Overzicht van subsidieregelingen voor het po en vo
  • Subsidiehelpdesk: Wij helpen u relevante subsidiemogelijkheden te identificeren
  • Nieuwsbrief Onderwijssubsidies: Blijf op de hoogte met deze kwartaalnieuwsbrief

Subsidiescan primair en voortgezet onderwijs 2022 

Op verzoek van Dyade heeft onze partner Nehem een subsidiescan uitgevoerd naar subsidieregelingen die mogelijk interessant zijn voor het primair en het voortgezet onderwijs. Een zo compleet mogelijk overzicht is samengesteld van de huidig beschikbare subsidieregelingen. Er bestaan wellicht ook
subsidiemogelijkheden die nog niet zijn opengesteld op het moment van schrijven, deze zijn vanzelfsprekend niet altijd meegenomen in het huidige overzicht.

Binnen uw regio zijn waarschijnlijk nog meer mogelijkheden voor subsidies. De meeste gemeentes, en ook enkele provincies, bieden subsidiemogelijkheden aan voor onderwijsinstellingen, internationalisering en onderwijshuisvesting. Informeer tijdig naar de subsidiemogelijkheden binnen uw gemeente. Ook lokale fondsen en sponsoren kunnen eventueel een financiële bijdrage leveren aan geplande activiteiten, bijvoorbeeld het opknappen van een schoolplein.

Inschrijven Kwartaalbrief Onderwijssubsidies

Subsidiehelpdesk

Onze adviseurs helpen u relevante subsidiemogelijkheden voor uw school te identificeren. Zo nodig schakelen zij met gespecialiseerde adviseurs van Nehem, die u verder kunnen helpen met uw subsidie(aan)vragen.

De vragen in het contactformulier zijn bedoeld om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Heeft uw aanvraag betrekking op een concreet onderwerp? Of heeft u nog geen onderwerp/ projectidee in gedachten maar zou u graag zicht willen krijgen op de mogelijkheden? Wij helpen u graag.

Subsidiescan primair en voortgezet onderwijs 2022

Op verzoek van Dyade heeft onze partner Nehem een subsidiescan uitgevoerd naar subsidieregelingen die mogelijk interessant zijn voor het primair en het voortgezet onderwijs. Een zo compleet mogelijk overzicht is samengesteld van de huidig beschikbare subsidieregelingen. Er bestaan wellicht ook
subsidiemogelijkheden die nog niet zijn opengesteld op het moment van schrijven, deze zijn vanzelfsprekend niet altijd meegenomen in het huidige overzicht.

Subsidiehelpdesk contactformulier

Contactformulier Subsidiehelpdesk

Om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, vragen wij u hieronder uw projectplannen te specificeren:

Heeft u al een concreet projectidee?
Heeft uw projectidee betrekking op de volgende onderwerpen?
Selecteer wat voor u van toepassing is:

Binnen uw regio zijn waarschijnlijk nog meer mogelijkheden voor subsidies. De meeste gemeentes, en ook enkele provincies, bieden subsidiemogelijkheden aan voor onderwijsinstellingen, internationalisering en onderwijshuisvesting. Informeer tijdig naar de subsidiemogelijkheden binnen uw gemeente. Ook lokale fondsen en sponsoren kunnen eventueel een financiële bijdrage leveren aan geplande activiteiten, bijvoorbeeld het opknappen van een schoolplein.

Deel dit bericht

Contactpersonen

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x