Uw partner in Finance & HR

Burgerschap

Burgerschap

Bevordering van actief burgerschap en sociale cohesie is belangrijk. Daardoor kunnen mensen, jong en oud, in Nederland op een prettige manier samenleven. Burgerschapsonderwijs draagt daaraan bij door het bevorderen van kennis over de basiswaarden van de democratisch rechtsstaat en het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die daarvoor nodig zijn. Het bevorderen van burgerschap is een wettelijk vastgelegde taak van scholen.

Vakportaal Burgerschap

In het Vakportaal Burgerschap van de Alliantie Burgerschap vindt u meer informatie over burgerschapsonderwijs, inclusief uitwerkingen, voorbeeldmaterialen en interessante downloads.

Onderzoek Inspectie van het Onderwijs

Uit onderzoek naar burgerschap op scholen door de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat scholen over het algemeen binnen de wettelijke grenzen, maar dat actieve aandacht voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat niet in alle scholen onvoldoende is gewaarborgd.

Zelfevaluatie Burgerschap/Sociale Kwaliteit (Riskchanger)

De Zelfevaluatie Burgerschap/Sociale Kwaliteit is gemaakt door Riskchanger en de Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit (met daarin scholen, UvA en Inspectie). De evaluatie is opgebouwd volgens de Rubrics methode met een rapport voor kernresultaten en de uitwerkingen met een verbeterplan.
Lees ook het artikel over de samenwerking tussen de Werkplaats Sociale Kwaliteit en Dyade.

Dyade helpt!

Dyade helpt scholen hun burgerschapsonderwijs te monitoren en vorm te geven. Dat doen we samen met de Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit en de Zelfevaluatiescan van Riskchanger.

Wat kunnen we voor u doen?

1. Ondersteuning bij invullen van Riskchanger
Doel: U krijgt begeleiding bij het invullen van het instrument.
Werkwijze: Dyade helpt u met het invullen van het instrument door mee te denken, te checken of het ingevulde klopt, kritische vragen te stellen en advies te geven.
Verwachte kosten in uren: 8 uur

2. Controleren van het ingevulde instrument 
Doel: Wij checken met en voor u of u op het gebied van burgerschapsonderwijs waarmaakt wat u heeft beloofd.
Werkwijze: Aan de hand van een checklist controleert Dyade als ‘critical friend’ of dat wat in het instrument is ingevuld ook terug te vinden is in documenten. Een extra optie hierbij zijn lesbezoeken waarin we op basis van een kijkwijzer kijken of de les overeenkomt met wat in het instrument is vermeld.
Verwachte kosten in uren: 24 uur

3. (Door) Ontwikkelen van beleid
Doel: Ondersteuning bij het (door) ontwikkelen en herschrijven van het burgerschapsbeleid. U krijgt zichtbaar wat u al doet en wat u wilt bereiken.
Werkwijze: U schrijft zelf het beleid. Dyade helpt daarbij, bijvoorbeeld door het voorzitten van de werkgroep Burgerschap, het aanreiken van formats, en het betrekken van stakeholders bij de beleidsontwikkeling. Dyade helpt u uw beleid en de uitvoering daarvan zichtbaar maken.
Verwachtte kosten in uren: in overleg, op basis van offerte

4. Beleidsondersteuning
Doel: Hulp bij het implementeren, uitvoeren en borgen van het burgerschapsbeleid binnen de school.
Werkwijze: Wij maken voor u een plan van aanpak voor implementatie, bewaken de deadlines, stellen de plannen bij (PDCA), toetsen de haalbaarheid van ideeën en evalueren het beleid.
Verwachtte kosten in uren: in overleg, op basis van offerte

5. Scholing/Congressen/Workshops
Doel: Collega’s, ouders en andere betrokkenen informeren en enthousiasmeren om met burgerschap aan de slag te gaan en hen hiervoor handvaten te geven, inclusief ruimte voor intervisie en van elkaar leren wat er al gebeurt.

6. PR/schoolprofilering
Doel: Vertellen en promoten wat u als school doet voor/in de maatschappij.
Werkwijze: Aanleveren van suggesties waar u er zelf niet uitkomt, workshops, begeleiding en advisering voor de schoolprofilering als het gaat om burgerschap.
Verwachtte kosten in uren: expertise inlenen, in overleg, op basis van offerte

7. Informatie over instrument en dienstverlening Dyade
Doel: Meerwaarde van het instrument en ondersteuning door Dyade.
Werkwijze: Bijvoorbeeld: bijeenkomst met een spreker die het belang van burgerschap toelicht, bijvoorbeeld Anne Bert Dijkstra, of het presenteren van het instrument Riskchanger en de ondersteuning en bevindingen door Dyade in een workshop.

8. Leergang Burgerschap
De Dyade Academy heeft een leergang ‘Burgerschap’ ter certificering aangeboden aan het Schoolleidersregister. Naar verwachting wordt deze leergang binnenkort gelanceerd.

Helpdesk

Vragen? Onze adviseurs helpen u graag. Geef via onderstaand formulier aan wat uw wensen zijn. Dan bellen we u zo snel mogelijk terug. Hoe wij u kunnen helpen:

  1. We verwijzen door naar Riskchanger. U kunt de Zelfevaluatie Burgerschap / Sociale Kwaliteit afnemen.
  2. Dyade adviseurs pakken de vraag op. Zij bieden ondersteuning op inhoud of bij implementatie op het gebied van Burgerschap en Sociale Kwaliteit, maar wellicht ook breder.
  3. Wanneer wij de (advies) vraag niet kunnen invullen, zetten wij deze uit in ons netwerk van experts en organisaties.

Aanvraagformulier ondersteuning Burgerschap

ADV- Aanvraagformulier ondersteuning Burgerschap
Aanhef *
Ik heb interesse in:
Met het versturen van dit formulier geef ik Dyade toestemming contact met mij op te nemen. Privacyverklaring.
CAPTCHA

Deel dit bericht

Wij helpen u graag

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x