Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit

Veranderingen doorvoeren in het onderwijs valt niet altijd mee. In het onderwijs zijn verandertrajecten geen overzichtelijke, eenmalige en concrete gebeurtenissen. Het is een voortdurend en complex ontwikkelingsproces dat altijd onder invloed staat van allerlei impulsen van binnenuit en vanuit de omgeving om aanpassingen en doelstellingen te realiseren. Om permanent aan verbetering van kwaliteit te kunnen werken is het nodig dat de school een visie op kwaliteitszorg heeft en beschikt over instrumenten om de gewenste veranderingen succesvol door te voeren.

Werkt u met ParnasSys WMK en wilt u integraal kwaliteitsdenken nog verder in uw onderwijsorganisatie integreren? Via ‘Onsbeleidsplan’, ‘Mijnschoolplan’ en ‘Mijnschoolteam’ stelt u heel eenvoudig uw beleidsplan, schoolplan en leraarvolgsysteem op.

Onsbeleidsplan | Mijnschoolplan | Mijnschoolteam

1. Onsbeleidsplan

Het toezicht van de Inspectie van het onderwijs start en eindigt bij het bestuur….

Het maken van strategische beleidsplannen, waarin u als bestuur(der) de kaders vastlegt is daarom belangrijker dan ooit. Door het helder formuleren van de plannen van het bestuur, kunt u beter afstemmen met de directeuren van de scholen binnen uw stichting of vereniging. Met Onsbeleidsplan zet u de lijnen uit waarmee de scholen verder gaan in Mijnschoolplan. De systemen sluiten naadloos op elkaar aan. U kunt teksten schrijven in Onsbeleidsplan en deze transporteren naar MijnSchoolplan van de scholen binnen uw stichting of vereniging. Scholen kunnen een zelfevaluatie uitvoeren op basis van het Onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs. De resultaten van de scholen kunnen worden opgenomen in een totaaloverzicht in Onsbeleidsplan.

2. Mijnschoolplan 

Het schoolplan dat leeft, waarmee je echt aan de slag gaat.

Met Mijnschoolplan stelt u in een paar eenvoudige stappen uw schoolplan op. Ook is het mogelijk om samen met uw team de basis voor het schoolplan te leggen. Hierin beschrijft u het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het financiële beleid, het organisatorisch beleid en het kwaliteitsbeleid van uw school. De data van de Parnassys WMK-bestanden kunt u rechtstreeks importeren in Mijnschoolplan. U maakt daarmee een schoolplan, dat u echt gebruikt en waarvan de inhoud voldoet aan de eisen die de inspectie stelt.

3. Mijnschoolteam

Mijnschoolteam is een observatie-instrument (met gevalideerde criteria) om uw leraren eenvoudig via uw smartphone of tablet leraren te observeren in hun groep. Mijnschoolteam functioneert als een leraar-volg-systeem, omdat de scores van de verschillende observaties naast elkaar worden gepresenteerd in één rapport. U krijgt daardoor maximaal zicht op de ontwikkeling van uw leraren.

De rapportages (met uitslagen, grafieken, notities, foto’s, ontwikkelsuggesties en actiepunten) kunt u gebruiken bij de gesprekkencyclus. Met behulp van Mijnschoolteam kunt u vaststellen of een leraar start-, basis- of vakbekwaam is en krijgt u adviezen voor het versnellen of extra ondersteunen van leraren.

Aanbod

Dyade heeft gecertificeerde ParnasSys WMK adviseurs die u kunnen adviseren en begeleiden bij de implementatie van ‘Onsbeleidsplan’, ‘Mijnschoolplan’ en ‘Mijnschoolteam’. Op basis van een intake maken wij een offerte op maat.

Contact

Neem voor meer informatie of een offerte op maat gerust contact op met Dyade.

Deel dit bericht

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x