Uw partner in Finance & HR

Onze impact

Onze impact

Duurzaamheid zit in ons DNA. Sinds 1656 draagt Dyade direct en indirect bij aan kwaliteitsonderwijs in Nederland. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat onderwijs de fundatie vormt voor kansengelijkheid, inclusiviteit en participatie. Kwaliteitsonderwijs vormt een essentiële basis om talenten te ontplooien en bij te dragen aan een vitale en veerkrachtig samenleving. Dit start met sterk leiderschap, goed bestuur in onderwijs en kinderopvang en een intensieve samenwerking. We zijn trots op onze rijke geschiedenis en we zijn toegewijd om blijvend een duurzame impact te maken. Voor onze medewerkers, voor onze klanten en voor de samenleving. Wat we doen, doen we duurzaam. Al meer dan 350 jaar.

Goed onderwijs is dus één van de meest duurzame investeringen die er zijn. Onderwijs is het fundament onder onze samenleving en vervult een cruciale rol in ieders leven. Zowel wanneer je opgroeit, als ook later in je leven en loopbaan. Toegang tot goed onderwijs voor iedereen en een leven lang leren zijn duurzaamheidsdoelstellingen – Sustainable Development Goals – van de Verenigde Naties. Als dienstverlener voor het onderwijs en de kinderopvang, levert Dyade al meer dan 350 jaar een betekenisvolle bijdrage om dit mogelijk te maken.

Samen maken we de impact groter

Hoewel het als vanzelfsprekend voelt om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen, hebben we er in 2022 heel bewust voor gekozen om ons aan te sluiten bij de UN Global Compact en bij SDG Nederland. De UN Global Compact is hét grootste, wereldwijde duurzaamheidsinitiatief om in de samenleving de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties gerealiseerd te krijgen.

Als partner van de Global Compact onderschrijven we de tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Wij hebben deze geïntegreerd in onze strategie, cultuur en bedrijfsvoering. Specifiek gaat het dan bijvoorbeeld om het omarmen van inclusiviteit en diversiteit, milieubewust gedrag van medewerkers en partners en aandacht voor anticorruptie in onze administratieve dienstverlening. We rapporteren jaarlijks over onze inspanningen om de tien principes verder in onze dienstverlening te integreren.

Dyade en Leren voor Morgen

Dyade is aangesloten bij de Coöperatie Leren voor Morgen. Dit samenwerkingsverband zet zich in voor leren voor duurzame ontwikkeling; binnen én buiten het onderwijs en van peuter tot professional. Dyade spant zich binnen dit netwerk in om duurzaamheid in het DNA van het onderwijs te verankeren. De Coöperatie in z’n geheel doet dit aan de hand van een integrale benadering; The Whole School Approach.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) worden als raamwerk voor de inhoud van duurzame ontwikkeling gebruikt. Deze brede insteek houdt in dat er – naast milieuaspecten – naar de sociale kant van duurzaamheid (gelijkheid en inclusiviteit) wordt gekeken. Coöperatie Leren voor Morgen is ook landelijk coördinator van de Alliantie rondom SDG4Binnen de samenwerking wordt de verbinding gezocht met docenten, scholen en organisaties die verder willen met duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Dit gebeurt door netwerken, met bijeenkomsten, evenementen en projecten.

Duurzaam onderwijs stelt lerenden in staat tot het hebben van kennis en bewustzijn over duurzaamheid, het voelen van betrokkenheid en het duurzaam handelen in een duurzame samenleving. Het onderwijssysteem is daar voedend aan; het zorgt ervoor dat lerenden het onderwijs uitdagend, betekenisvol en leuk vinden. En dat het voor docenten relevant en leuk is om les te geven in het licht van de uitdagingen van de 21e eeuw.

MVO

Dyade zet zich in voor een maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Onze ambitie is om een substantiële bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. In ons MVO Jaarverslag lichten we onze ambitie, gestelde doelen, ondernomen acties en behaalde resultaten toe.

Sinds 1656

Een betekenisvol en duurzaam verschil maken voor het onderwijs. Dit is wat Dyade samen met haar klanten en partners wil doen. Het duurzaam ondersteunen van het onderwijs zit sinds 1656 in ons DNA. Dit doen we in onze duurzame leergangen en in de ondersteuning en ontzorging van organisaties. Zo kunnen bestuurders en professionals zich richten op wat er echt toe doet: kwaliteit van het onderwijs en de kinderopvang.

Dit blijven we doen. Voor de huidige generatie, voor de toekomstige generaties, en voor tenminste de volgende 350 jaar.

Wil je in gesprek over onze impact? Of over hoe we samen jouw impact kunnen vergroten? Mail naar duurzaamheid@dyade.nl.

Deel dit bericht

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x