Uw partner in Finance & HR

Vermogenspositie

Vermogenspositie

Krijgt u ook een ongemakkelijk gevoel door de discussie over bovenmatig publiek eigen vermogen?

Er is nu een signaleringswaarde ontwikkeld met een bijbehorende formule. Een bestuur met een eigen vermogen onder de signaleringswaarde kan opgelucht ademhalen. Scoor je boven de signaleringswaarde, dan moet je je hierover verantwoorden in het jaarverslag.

Klopt de signaleringswaarde wel met de praktijk in uw school? En hoe kom je daar achter?

Het antwoord op deze vragen is te verkrijgen door het uitvoeren van een risico-inventarisatie. Op basis van de risico-inventarisatie kan voor uw bestuur/school de benodigde financiële buffer worden bepaald.

Dyade kan u hierbij helpen. Wij hebben een vragenlijst ontwikkeld welke uitgezet kan worden bij het bestuur, de directie en andere sleutelfiguren binnen uw organisatie. Vooraf wordt met u de inhoud van de vragenlijst doorgesproken evenals de uit te nodigen personen. De vragenlijst kan eventueel worden aangevuld met eigen vragen over cruciale kenmerken van uw organisatie. De resultaten van de enquête worden in relatie gebracht met normwaardes en neergelegd in een rapportage. Deze rapportage en de daaruit volgende adviezen worden met u doorgesproken waarbij bepaald wordt welke financiële risico’s onvoldoende zijn afgedekt en welke strategie aan de orde is. In overleg met u wordt bepaald wat de impact is van deze risico’s en welke buffer er nodig is.

U hebt dan een solide basis voor uw financieel beleid en bent klaar om het gesprek aan te gaan.

Artikel Groot onderhoud PO en VO

We hebben voor u ook het artikel ‘Groot onderhoud PO en VO’ geschreven dat u hieronder gratis kunt downloaden.

Contact

Wenst u meer informatie? De financiële adviseurs van Dyade staan u graag te woord.

Deel dit bericht

Uw adviseurs

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x