Uw partner in Finance & HR

Meerjarenbegroting en meerjarenbestuursformatieplan

Meerjarenbegroting en meerjarenbestuursformatieplan

De zomervakantie ligt nog maar net achter ons en het is
al tijd om aan de meerjarenbegroting 2024-2028 te denken.
  Zoals ieder jaar brengt ook deze begroting
extra en nieuwe uitdagingen met zich mee. We moeten hierbij denken aan

       de afloop van de NPO-subsidie per afgelopen 31 juli 2023.

       het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO waarbij al een enorm voorschot is genomen op een stijging van de normbedragen in 2024.

       de gewijzigde regelgeving betreffende de verwerking van het groot onderhoud.

In onderstaand kosteloos te downloaden artikel hebben we een aantal overwegingen opgenomen om mee te nemen bij het opstellen van de
begroting.

Naast de in het artikel beschreven begrotingsuitdagingen is er altijd de wens om beleidsrijk te begroten.  In ons artikel “In control door hanteren van een beleidsrijke begroting én een beleidsrijk bestuurs­formatie­plan” van 29 september 2022 zijn we uitgebreid ingegaan op het beleidsrijk begroten.  Dit is via onderstaande link eveneens gratis te downloaden.

Dyade Advies ondersteunt

De financieel adviseurs van Dyade kunnen ondersteunen bij het bepalen van de, voor uw organisatie, beste reactie op de hierboven beschreven begrotingsuitdagingen. Daarnaast kunnen wij onder­steunen door het opstellen van een beleidsrijke concept-meerjarenbegroting. Deze wordt opgesteld op basis van de geleverde gegevens. De concept-meerjarenbegroting wordt met u besproken en naar aanleiding van de bespreking aangepast. De meerjaren­begroting kan worden uitgebreid met een meerjarenbalans en een liquiditeitsprognose en kan worden voorzien van een toelichting.

Het is ook mogelijk dat wij optreden als kritische sparringpartner, waarbij wij uw begroting als onafhankelijke derde bekijken en met u bespreken.

Artikel Groot onderhoud PO en VO

We hebben voor u ook het artikel ‘Groot onderhoud PO en VO’ geschreven dat u hieronder gratis kunt downloaden.

Contact

Wilt u uw meerjarenbegroting door Dyade laten opstellen of wenst u meer informatie over de mogelijke ondersteuning die Dyade kan bieden. Neem dan contact op met Diana Laan (06-43799258, diana.laan@dyade.nl).

Deel dit bericht

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x