Uw partner in Finance & HR

Meerjarenbegroting en meerjarenbestuursformatieplan

Meerjarenbegroting en meerjarenbestuursformatieplan

De afgelopen jaren was 1 oktober hét moment om te starten met de financiële plannen, bestaande uit de meerjarenbegroting en eventueel ook het bestuursformatieplan.

Voor het primair onderwijs is met het verschuiven van de teldatum van 1 oktober naar 1 februari het natuurlijke startmoment van de financiële plannen komen te vervallen. Tegelijkertijd is er met de nieuwe teldatum een moment bijgekomen om de financiële gevolgen van de diverse ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van het leerlingenaantal, in beeld te brengen en zo nodig het beleid daarop aan te passen.

De vereenvoudiging van de bekostiging en de nieuwe teldatum zijn daarmee een goed moment om naar de planning- en controlcyclus te kijken. En dan met name naar de afstemming en relatie tussen de meerjarenbegroting en bestuursformatieplan.

Wij zien hierbij (nieuwe) mogelijkheden voor het slim gebruiken van bestaande sturingsinstrumenten, te weten de beleidsrijke begroting en het beleidsrijke bestuursformatieplan. Lees meer in onderstaand kosteloos te downloaden artikel.

Dyade ondersteunt

Dyade advies ondersteunt bij het opstellen van de meerjarenbegroting, door:

  • Op basis van aangeleverde informatie een beleidsrijke meerjarenbegroting opstellen, welke
    wordt besproken en naar aanleiding van de bespreking wordt aangepast. De meerjarenbegroting kan worden uitgebreid met een meerjarenbalans en een liquiditeitsprognose en worden voorzien van een toelichting.
  • Op basis van aangeleverde informatie een beleidsarme meerjarenbegroting opstellen, waar de gevolgen van het beleid in kunnen worden verwerkt door uzelf
  • Het kritisch nalezen en meedenken over een door de schoolorganisatie opgestelde meerjarenbegroting.

En ten aanzien van uw bestuursformatieplan kan Dyade advies voor u:

  • Op basis van de nieuwe informatie de meerjarenbegroting aanpassen en deze omzetten naar schooljaar ten behoeve van het bestuursformatieplan. Bij het plan zal een toelichting worden geschreven.
  • De vastgestelde meerjarenbegroting zonder wijzigingen omzetten naar schooljaar ten behoeve van het bestuursformatieplan. Bij het plan zal een toelichting worden geschreven.
  • De vastgestelde meerjarenbegroting zonder wijzigingen omzetten naar schooljaar ten behoeve van het bestuursformatieplan en het aanleveren van tabellen ten behoeve van het in eigen format op te stellen formatieplan.

Contact

Wilt u uw meerjarenbegroting en bestuursformatieplan (beleidsrijk) laten opstellen of wenst u hierover meer informatie. Neem dan contact op met Diana Laan, tel. 06-43799258, diana.laan@dyade.nl

Deel dit bericht

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x