Uw partner in Finance & HR

Eigen risicodragerschap Vervangingsfonds en uw Vervangingsbeleid

Eigen risicodragerschap Vervangingsfonds en uw Vervangingsbeleid

U kunt eigen risicodrager worden voor vervanging (ERD) indien u een ziekteverzuimpercentage heeft van 10% of lager in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag is ingediend of er is sprake van een verlaging van het ziekteverzuimpercentage in voornoemd jaar met ten minste 10% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Per 1 januari 2024 is een volgende uitstapmoment uit het Vervangingsfonds.

Om eigen risicodrager te worden heeft u, naast een ziekteverzuimpercentage van 10% of lager of een verlaging van het verzuimpercentage, de volgende documenten nodig:

  • Instemming door de P(G)MR met de aanvraag;
  • Instemming door de P(G)MR met vastgesteld verzuim- en vervangingsbeleid;
  • Instemming door de P(G)MR met een rapportage over succesvol uitgevoerd verzuim- en vervangingsbeleid gedurende minimaal een jaar voorafgaand aan het jaar waarin het verzoek is ingediend.

Overwegingen

Het eigen risicodragerschap kan voor schoolbesturen de nodige financiële en kwalitatieve voordelen opleveren.
In de cao zijn de vereisten Wet Werk en Zekerheid verwerkt. Het gevolg is dat schoolbesturen bij inzet van Vervanging aan meer eisen moeten voldoen dan voorheen en meer risico’s lopen op het onbedoeld aangaan van een vast dienstverband. Vervangingsbetrekkingen komen immers altijd bovenop de reguliere formatie. Zodra de medewerker in de reguliere formatie terugkeert is de vervanging niet meer noodzakelijk.

Door eigen risicodrager voor het Vervangingsfonds te worden heeft u meer mogelijkheden voor inzet van uw medewerkers. Bijvoorbeeld door medewerkers op de vaste formatie in te zetten voor vervanging, iets wat onder het Vervangingsfonds meestal niet gedeclareerd kan worden. Daarbij:

  • Bent u al grotendeels eigen risicodrager voor ouderschapsverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, rechtspositioneel verlof, etc.
  • Zijn de administratieve verplichtingen van het fonds omvangrijk en daarmee de kansen op kostbare fouten groot.
  • Is gebleken dat veel schoolbesturen meer premie betalen dan declareren bij het fonds. U kunt de premie beter inzetten om de vervanging te organiseren volgens uw eigen wensen.
  • Er zijn herverzekeringsmogelijkheden buiten het Vervangingsfonds aanwezig die u mogelijk betere voorwaarden bieden.

Ons aanbod

Het tijdsbestek om alle activiteiten tijdig gereed te hebben vraagt het nodige van u. De zorg om het gehele proces kunnen wij uit handen nemen. Dyade staat u in deze graag bij door middel van het opleveren van analyses van uw vervangingspraktijk met een doorkijk naar de toekomstige kosten indien u bij het fonds aangesloten blijft, het opstellen van concept-vervangings- of verzuimbeleid, het geven van een toelichting in diverse gremia, het indienen van de aanvraag en offerteaanvragen voor herverzekering en procesbegeleiding.

Analyse- en adviesrapport

Dyade levert een onafhankelijk advies. Mocht er een analyse zijn van het Vervangingsfonds dan nemen wij dat mee in onze diepgaande rapportage. Dyade kijkt niet alleen naar het meerjaarlijks vergelijk premie/declaratie, maar ook naar uw verzuimhistorie, de risico’s op basis van uw personeelsbestand en geeft per onderdeel advies. Een advies over het wel dan niet herverzekeren behoort tot de rapportage. Evenals een op maat gemaakte planning. Mocht u een uitgebreide rapportage wensen waarbij ook zaken als externe declaraties en bijvoorbeeld een verzekering bij het Risicofonds is opgenomen dan kunnen wij u dit eveneens bieden.

Opstellen verzuimanalyse en -beleid en opstellen analyse vervangingspraktijk en –beleid

Dyade heeft voor diverse besturen het verzuimbeleid, bestaande uit een analyse en het verzuimbeleid en het vervangingsbeleid, bestaande uit een analyse gevolgd door het vervangingsbeleid, opgesteld ten behoeve van het eigen risicodragerschap vervangingsfonds van schoolbesturen. Daarnaast heeft Dyade namens de PO-raad de workshops vervangingsbeleid mogen geven aan diverse groepen schoolbesturen. Natuurlijk gebaseerd op de afspraken neergelegd in de cao PO. Daarbij is een model vervangingsbeleid ontwikkeld wat wij u hier kosteloos ter beschikking stellen.

Voorlichting/toelichting of workshops

Wilt u het beleid en uw keuze voor eigen risicodragerschap toegelicht zien in uw (G)MR, bestuur of directieteam of wilt u met uw staf en directieteam de voorwaarden voor uw vervangingsbeleid in gezamenlijkheid bepalen? Ook hiervoor kunt u terecht bij Dyade Advies.

Procesbegeleiding

Dyade kan voor u het gehele proces uit handen nemen, van analyse tot aanvraag. Eventuele offerteaanvragen bij verzekeraars kunnen hierin worden meegenomen.

Contact

Wenst u meer informatie of heeft u interesse? Neem direct contact op met Dyade.

Deel dit bericht

Wij helpen u graag

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x