Uw partner in Finance & HR

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Werk maken van duurzame inzetbaarheid

model duurzame inzetbaarheidBinnen het onderwijs en de kinderopvang is het steeds belangrijker medewerkers gezond, duurzaam en met (werk)plezier hun werkzaamheden te laten verrichten. Ziekteverzuim, gebrek aan vervangers, de vergrijzing en de onverminderd hoge werkdruk leggen een steeds grotere druk op de medewerkers. Het formuleren van een aanpak over hoe medewerkers in staat worden gesteld duurzaam inzetbaar hun werkzaamheden te verrichten, wordt dan ook steeds belangrijker. Zodat zij nu én in de toekomst kunnen blijven bijdragen aan de organisatie en goed onderwijs en kinderopvang.

Dyade heeft daarom geïnvesteerd in gespecialiseerde adviseurs (RADI – Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid) die met u een voor uw organisatie passende aanpak kunnen uitrollen om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te verbeteren. Vitale, energieke en bevlogen medewerkers krijgt u namelijk niet zomaar. Vanuit de integrale aanpak van Dyade wordt duurzame inzetbaarheid vanuit verschillende invalshoeken aangevlogen, waardoor breed gestuurd wordt op de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Dyade helpt

In de eerste stap helpt Dyade u bij het analyseren van de huidige situatie; waar ligt de behoefte binnen uw organisatie en welke mogelijkheden zijn al aanwezig? Wat wordt er al aan duurzame inzetbaarheid gedaan? Zonder een visie en focus is het lastig een koers te bepalen. Toch vraagt duurzame inzetbaarheid niet altijd om nieuw beleid; organisaties doen vaak al meer dan ze denken. Het gaat dan om het combineren en wellicht aanscherpen van bestaande instrumenten tot een integrale aanpak. Hierbij kijken wij naar de arbeidsomstandigheden, ontwikkelingsmogelijkheden, zeggenschap, leiderschap en gezondheid.

Na deze analyse helpt Dyade u bij het maken van een actieplan, de uitvoering ervan en het verankeren van het beleid binnen de organisatie. We stellen duidelijke en werkbare doelstellingen op zodat iedereen weet waar ze naartoe gaan werken. Tevens begeleiden wij u bij het creëren van draagvlak binnen de gehele organisatie, door middel van trainingen en bijeenkomsten voor uw medewerkers, zodat iedereen de noodzaak van duurzame inzetbaarheid inziet. Tenslotte kunnen wij u ook ondersteunen bij de borging van uw beleid binnen uw organisatie.

Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI)

Dyade is Partner van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI), op deze wijze kunt u snel gebruik maken van de beschikbare kennis via een Portal met diverse instrumenten en aanbod van deskundigen duurzame inzetbaarheid, die u in de verschillende fases, desgewenst, kunt inzetten.

  1. Inzicht: Oriëntatiescan, KOBA-DI (kosten baten tool duurzame inzetbaarheid)
  2. Planning: Bedrijfsscan, Middelenscan
  3. Aan de slag: DIX (duurzame inzetbaarheid index), de verkorte DIX, de leiderschapsscan
  4. Resultaten en Borging: Persoonlijke portalen (Johan en GRIP) en managementportaal
  5. Opleidingen & workshops (leidinggeven, coaches vitaliteit, etc).

Naast deze instrumenten biedt Dyade meningsvormende bijeenkomsten, trainingen en vanzelfsprekend een goed gesprek. Daar begint het allemaal mee, een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden die wij kunnen bieden in relatie tot uw vraag.

Artikel

Voor meer informatie over duurzame inzetbaarheid en wat dat voor u kan betekenen, download kosteloos dit artikel.

Voor meer informatie over duurzame inzetbaarheid volgens de cao van het primair onderwijs, download kosteloos dit artikel.

Voor meer informatie over hoe u een aantrekkelijke werkgever bent, download kosteloos dit artikel. 

Subsidie Maatwerkregeling Duurzame inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

We hebben alles wat u wilt weten over de “Subsidie Maatwerkregeling Duurzame inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)” voor u op een rijtje gezet. Het informatiedocument kunt u hieronder gratis downloaden.

Dyade helpt

Dyade heeft de specialisten in huis die voor u én met u duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie kunnen implementeren. Wilt u meer weten over de mogelijkheden binnen uw organisatie, neem dan contact op met onze RADI (Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid) adviseur mevrouw Marga de Bree, tel: 06-10230343, marga.de.bree@dyade.nl of Ronald van Rooijen, tel. 06-5109757, ronald.van.rooijen@dyade.nl.

Deel dit bericht

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x