Uw partner in Finance & HR

Beoordeling (directeur-) bestuurder

Beoordeling (directeur-) bestuurder

De gesprekkencyclus voor de (directeur-) bestuurder heeft vaak een ander karakter dan die van de rest van de organisatie. Omdat een RvT of het toezichthoudend bestuur wat meer op afstand zit, vraagt dit om een andere manier van denken bij het voeren van gesprekken over het functioneren.

Ontwikkelingsgesprek en voortgangsgesprek bestuurder

Net als voor de medewerkers vallend onder het bevoegd gezag van de bestuurder is het voor een bestuurder van belang dat er oog is voor zijn of haar ontwikkelingswensen. Vaak wil een toezichthoudend bestuur (startende) bestuurders ook een opdracht meegeven.
Afspraken hierover kunnen worden vastgelegd in een format wat alle onderdelen van de functie van bestuurder meeneemt. Dit format vormt meteen het uitgangspunt voor de voortgangsgesprekken met de bestuurder en de genoemde onderdelen van de functie komen ook terug in de beoordeling van de bestuurder. Door gebruik te maken van een eenduidige en goed toepasbare regeling met benodigde formulieren weten bestuurder en toezichthouders wat er van hen verwacht wordt in de uitoefening van de functie.

Beoordeling bestuurder

Voor een beoordeling van de bestuurder door een toezichthouder op afstand is informatievergaring over het functioneren niet vanzelfsprekend. Met de juiste informatie kan het goede gesprek met de bestuurder gevoerd worden. Door gebruik te maken van een 360 graden feedback vragenlijst of diepte interviews af te nemen bij collega’s en samenwerkingspartners verkrijgt de toezichthouder de benodigde informatie om het goede gesprek te voeren.

Beloning (directeur-)bestuurder

Een beoordeling kan gevolgen hebben voor de beloning. Of en onder welke voorwaarden een bestuurder een hogere beloning ontvangt is niet geregeld in de cao funderend onderwijs of de handreiking renumeratiebeleid. De toezichthouder mag dit zelf bepalen binnen kaders neergeld in de cao.

In de nieuwe cao funderend onderwijs is opgenomen dat toezichthouders met de bestuurder overleg voert over de inschaling in de nieuwe cao en over de eventuele toepassing van overgangsrecht én afspraken maakt over:

• het functioneren
• het ontwikkelen
• de beoordeling
• het beloning- en inschalingsbeleid

Dyade advies heeft een regeling ontwikkeld die de ontwikkeling, beoordeling en beloning van bestuurders aan elkaar koppelt. Met deze regeling voldoet een bestuur aan bovenstaande cao afspraken en, belangrijker natuurlijk, hebben bestuurder en toezichthouder het houden van toezicht op het functioneren van de bestuurder goed geregeld.

Meer over de ondersteuning van Dyade in het bepalen van de beloning van de bestuurder en een toelichting op de cao bestuurders funderend onderwijs, treft u hier aan.

Artikel belonen en beoordelen cao bestuurders funderend onderwijs

We hebben voor u ook het artikel ‘Belonen en beoordelen cao bestuurders funderend onderwijs’ geschreven dat u hieronder gratis kunt downloaden.

Neem contact op voor meer informatie

Dyade heeft ruime ervaring met de invulling van een gesprekkencyclus voor (directeur)-bestuurders én in het adviseren over het belonen van bestuurders. Wij denken met u mee over de mogelijkheden en ondersteunen bij de uitvoering.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Bertine Heijink of Gamze Bugday.

Deel dit bericht

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x