Werkkostenregeling WKR

Werkkostenregeling WKR

In de wet op de Loonbelasting is de zogenaamde werkkostenregeling (WKR) sinds 2015 van kracht. Binnen deze werkkostenregeling heb je als werkgever een forfaitaire “vrije ruimte” om je werknemers fiscale voordelen te geven via belastingvrije vergoedingen en/of verstrekkingen. Deze vrije ruimte is per 1-1-2024 verlaagd  naar 1,92% van het totale fiscale loon (tot € 400.000 daarboven is het 1,18% van het fiscale loon).

Komen de vergoedingen en verstrekking uit boven de totale vrije ruimte, dan dient er een eindheffing betaald te worden van 80%.

Wat te doen?

Sinds 2015 is de WKR, als belangrijk onderdeel van de Wet op de Loonbelasting, verplicht. Jaarlijks wordt de WKR in meer of mindere mate aangepast: bepaalde soorten vergoedingen worden toe- of juist afgevoerd, bedragen wijzigen etc. Daarom moet u goed in kaart hebben wat u vergoedt of ter beschikking stelt aan uw medewerkers, maar ook of dit nog binnen de actuele kaders van de loonbelasting gebeurt. U kunt dan tevens vaststellen hoeveel dit uw organisatie kost (of juist oplevert!).

Bezie dus periodiek hoe uw regelingen binnen de actuele bepalingen van de Loonbelasting/WKR uitwerken voor uw organisatie en uw beleid. U bepaalt immers zelf hoe u omgaat met de secundaire arbeidsvoorwaarden. Met instemming van de (P)(G)MR stelt u zelf uw nieuwe beleid vast, met tenslotte uiteraard ook een heldere communicatie richting uw medewerkers.

Gratis downloaden: Syllabus WKR 2024

De WKR is een belangrijke regeling is, met veel fiscale details. Daarom heeft Dyade hiervan een syllabus gemaakt. Deze syllabus wordt elk jaar bijgewerkt.
Het toepassen van de werkkostenregeling heeft effect op uw hele bedrijfsvoering. Zowel uw salarisadministratie, uw financiële administratie als uw personeelsbeleid. U moet duidelijk in kaart brengen wat u allemaal vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt.

Eenvoudig van fiscaal voordeel genieten? Kies dan voor de Dyade-cafetariaregeling

En geniet – met uw medewerkers – van de voordelen:

  1. Profijt werknemer: lagere loonheffingen, gemiddeld 40% over iedere uitgeruilde euro;
  2. Profijt werkgever: lagere SV-premies ca.15% over iedere uitgeruilde euro;
  3. Cafetariaregeling onder de werkkosten in control en afgestemd op de laatste wet- en regelgeving;
  4. De Dyade-cafetariaregeling is afgestemd met de Belastingdienst. Dit voorkomt naheffingen en/of terugvordering door fouten of onjuiste toepassing.
  5. Getuigt van goed werkgeverschap.
  6. Draagt bij aan aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor (nieuwe) medewerkers. Goede aanvulling sociaal beleid.
  7. Regie ligt bij de werkgever.

Lees meer in het artikel ‘Eenvoudig van fiscaal voordeel genieten?’ dat u hieronder kunt downloaden..

Meer informatie

Wilt u meer weten of gebruik maken van één van deze regelingen? Neem dan direct contact met ons op.

Deel dit bericht

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x