Werkkostenregeling WKR

Werkkostenregeling WKR

In de wet op de Loonbelasting is de zogenaamde werkkostenregeling (WKR) sinds 2015 van kracht. Binnen deze werkkostenregeling heb je als werkgever een forfaitaire “vrije ruimte” om je werknemers fiscale voordelen te geven via belastingvrije vergoedingen en/of verstrekkingen. Deze vrije ruimte is per 1-1-2020, vanwege corona, verhoogd van 1,7% naar 3% van het totale fiscale loon (tot € 400.000,- daarboven is het 1,2% van het fiscale loon).

Komen de vergoedingen en verstrekking uit boven de totale vrije ruimte, dan dient er een eindheffing betaald te worden van 80%.

Omdat de WKR een belangrijke regeling is, met vele fiscale details, hebben wij hiervan een ‘syllabus’ opgemaakt, te raadplegen via de volgende link syllabus WKR [download]. Deze syllabus wordt elk jaar bijgewerkt.

Het toepassen van de werkkostenregeling heeft effect op uw gehele bedrijfsvoering. Zowel uw salarisadministratie, uw financiële administratie als uw personeelsbeleid. Duidelijk dient u in kaart te brengen wat u allemaal vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt.

Wat te doen?

Per 2015 is, als belangrijk onderdeel van de Wet op de Loonbelasting, de WKR verplicht. Jaarlijks worden nadien, in meerdere of mindere mate, aanpassingen op de WKR gepleegd: bepaalde soorten vergoedingen worden toe- of juist afgevoerd, bedragen wijzigen etc. Dit betekent dat het verstandig is om in kaart te hebben wat u vergoedt of ter beschikking stelt aan uw medewerkers, maar ook of dit nog binnen de actuele kaders van de loonbelasting gebeurt. U kunt dan tevens vaststellen hoeveel dit uw organisatie kost (of juist oplevert!). Het is daarom aan te bevelen periodiek te bezien hoe uw regelingen binnen de actuele bepalingen van de Loonbelasting/WKR uitwerken. Wat dit betekent voor uw organisatie en uw beleid. U bepaalt immers zelf hoe u omgaat met de secundaire arbeidsvoorwaarden. Met instemming van de (P)(G)MR stelt u zelf uw nieuwe beleid vast, met tenslotte uiteraard een heldere communicatie richting uw medewerkers.

Terug naar de pagina Werkkosten en aanvullende arbeidsvoorwaarden

Meer informatie

Wilt u meer weten of gebruik maken van één van deze regelingen? Neem dan direct contact met ons op.

Wij helpen u graag

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x