Uw partner in Finance & HR

Functiebeschrijven en -waarderen (FUWA)

Functiebeschrijven en -waarderen (FUWA)

Functiewaardering is een systematische manier om

 • functies te analyseren en te wegen,
 • om deze op basis van hun gewicht onderling te vergelijken en
 • ten opzichte van elkaar in een rangorde te plaatsen.

Voorbeeldfuncties PO
Voorbeeldfuncties VO

Functiewaarderingssystematiek

De doelstelling daarbij is het toepassen van een uniforme, objectieve manier om functies te wegen (alle functies op dezelfde weegschaal) alsmede het indelen, onderbouwen en legitimeren van de indeling van functies in de salarissystematiek van de cao. Resulterend in een gelijke beloning voor functies van hetzelfde gewicht.

Het gebruiken van een functiewaarderingssystematiek voorkomt willekeur in beloning, zorgt ervoor dat functies worden beloond naar mate van complexiteit en het kijkt naar de onderlinge samenhang van functies in een organisatie. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat er hoger betaalde functies laag in een organisatie aanwezig zijn terwijl de leidinggevende van betreffende functionarissen hetzelfde of minder verdient.

Daarbij is het, zeker voor organisaties in verandering, van belang dat de taken volgend uit de strategische doelstellingen van een organisatie worden belegd in een organisatie. Dit zorgt er voor dat de juiste aandacht naar het bereiken van deze doelstellingen gaat. Voorts voorkomt het dubbelwerk of het laten liggen van voor de organisatie belangrijke taken.

Voordelen bij o.a. reorganisatie

Er zijn nog meer voordelen van de hantering van een functieboek. In geval van een reorganisatie, bedrijfseconomisch ontslag of herplaatsing van een arbeidsongeschikte medewerker wordt gekeken naar de functies binnen uw organisatie. Indien u vooraf heeft uitgewerkt welke functies u wel en niet binnen u organisatie wenst te hanteren heeft u meer mogelijkheden de regie in eigen hand te houden.

Voordelen bij een ontslag

Tenslotte biedt een functiebeschrijving (eventueel aangevuld met een competentieprofiel) de kapstok voor een leidinggevende om afspraken te maken over het functioneren en als kader om het functioneren te beoordelen. Als er sprake is van een ontslag op basis van disfunctioneren geeft de functiebeschrijving en de afspraken over de uitoefening van werkzaamheden houvast bij het opbouwen van een dossier.

Carrièreperspectief

Ontwikkelingen binnen het onderwijs en beleidswijzigingen binnen uw organisaties kunnen tot gevolg hebben dat er behoefte is aan nieuwe of aangepaste functies. Bijvoorbeeld de wens om carrièreloopbanen of zogenaamde functiefamilies te creëren en daarmee het carrièreperspectief van medewerkers in beeld te brengen.

Zo heeft binnen het PO het positioneren van de functies voor leidinggevenden binnen de organisatie de aandacht van veel schoolbesturen. Omdat de cao PO dit voorschrijft en, belangrijker, omdat de schoolgrootte en het soort onderwijs lang niet altijd bepalend is voor de zwaarte van de functie.

Het beschrijven en waarderen van functies vraagt aandacht omdat het om het werk van mensen gaat. Het inzetten van een intensief traject van maanden is echter ook niet nodig. Dyade

 • heeft aandacht voor het werk van de medewerkers;
 • inzicht in de organisatie van het onderwijs;
 • inzicht in de gevolgen van beslissingen voor een eventueel traject bedrijfseconomisch ontslag;
 • kent de procedures die voorgeschreven zijn;
 • heeft de SPO-gecertificeerde medewerkers in huis om functies te beschrijven en te waarderen.

U bepaalt wat nodig is. Dyade levert.

Dyade ondersteunt u bij:

 • Opstellen van functiebeschrijvingen op basis van een door het schoolbestuur geleverd concept of op basis van eigen of algemene modellen desgewenst aangevuld met een interview
 • De waardering van de functie in FUWA-PO, FUWA-VO, FUWA-BVE/MBO en FUWA HBO inclusief verantwoording keuze
 • Functieboek en invoeringsplan functieboek
 • Het inrichten van een generiek functiebouwwerk
 • Procesbegeleiding invoering functieboek
 • Presentatie aan team en eventueel andere doelgroepen
 • Ondersteuning bij eventuele bezwaar- en beroepsprocedures

Voorbeeldfuncties downloaden

Het PO, VO en MBO kennen een groot aantal voorbeeldfuncties die u kunt toepassen binnen uw onderwijsorganisatie. Via de links hieronder kunt u voor het PO en VO de nodige voorbeeldfuncties downloaden. Mocht u een voorbeeldbeschrijving missen of een voorbeeldbeschrijving uit het MBO wensen dan kunt u dat direct aan ons vragen. Wij verstrekken deze graag aan u.

Meer over voorbeeldfuncties PO
Meer over voorbeeldfuncties VO

Generiek functiebouwwerk (download artikel)

Door leraren- en directietekorten zien wij bij veel besturen meer diversiteit in functies ontstaan. Daarbij wordt vaak gekozen voor een (meer) generiek functiebouwwerk.

Een generiek functiebouwwerk geeft meer flexibiliteit, is daardoor duurzamer én biedt meer mogelijkheden om carrièrepaden in te richten. Wij hebben de voor- en nadelen voor u uitgewerkt in een kosteloos te downloaden artikel.

Kansen door promotie of demotie naar schaal 9 (download artikel)

Een steeds grotere groep schoolbesturen neemt de lerarenondersteuner schaal 9 op in het functiebouwwerk. Waarom?

 • voor de duurzame inzetbaarheid voor de vaak oudere leerkrachten én
 • als promotie voor lerarenondersteuners die de PABO doen.

Waarom dit een slimme keuze voor u kan zijn leest u in dit voor u geschreven artikel. 

Contact

Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd in begeleiding door Dyade? Neem dan direct contact op met één van onze gecertificeerde adviseurs.

Deel dit bericht

Wij helpen u graag

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x