Uw partner in Finance & HR

Uw school en AVG

Uw school en AVG

In het onderwijs verlopen steeds meer processen digitaal. Daarbij worden ook steeds meer persoonsgegevens uitgewisseld en opgeslagen. Het is van belang dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht scholen, en andere organisaties, om passende maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen. Veel van onze klanten zeggen “Wij doen het niet voor de wetgeving, maar vanwege de integriteit van de school.” Waar staat u in het voldoen aan de AVG wetgeving?

Inzicht in de stand van zaken

Wat moet er nog gebeuren en hoe houdt u het beleid en toezicht actueel? Onze ervaren adviseurs merken dat scholen die al veel geregeld hebben, graag bevestiging hebben als het de goede kant op gaat en sturing waar het nog beter kan. Of er is behoefte aan begeleiding bij de aanpak. Wat heeft u nodig? Dyade ondersteunt u graag.

  • In korte tijd inzicht in waar de school staat en welke stappen u nog moet zetten, inclusief begeleiding, een uitkomstenrapport, stappenplan etc.
    5-stappenplan (GetAVGready®)
  • Gecertificeerde Externe Functionaris Gegevensbescherming inhuren, die toezicht houdt en adviseert op uw beleid en aanpak.
  • Verhogen van de bewustwording van de AVG en de impact binnen de school door AVG-voorlichting aan uw schoolteam. Onderwerpen zijn met name de do’s en don’ts in de communicatie over personen.

Dyade helpt bij voldoen aan de AVG wetgeving

De AVG-wetgeving vraagt om een zorgvuldige werkwijze van uw schoolorganisatie. Dyade helpt u hierbij. 

Deel dit bericht

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x