Personeelsmanagement en beleid

Personeelsmanagement en beleid

Personeelsbeleid werd beschouwd als iets wat moet omdat het in de CAO is opgenomen. Een relatie tussen organisatiedoelen en personeelsbeleid en de relatie tussen de verschillende onderdelen van het personeelsbeleid ontbrak vaak. De introductie van integraal personeelsbeleid, wat juist gericht was op deze relaties, heeft daar niet heel veel aan veranderd.

Recent zien wij een verandering. Door uitdagingen als bezuinigingen, terugloop van leerlingen, kwantitatieve en kwalitatieve personeelstekorten en vergrijzing, is er aandacht voor het sturen op en managen van personeel door inzet van instrumenten en opstellen van beleid.

Een krappe begroting stimuleert de creativiteit in het vinden van oplossingen. De langere termijn is belangrijker en wordt beter in beeld gebracht en geanalyseerd. Instrumenten en beleid zet men gericht in.

Personeelsmanagement

Wij vatten deze ontwikkelingen samen in de term personeelsmanagement. Personeelsmanagement betekent voor Dyade het sturen op kwantitatieve- en kwalitatieve doelstellingen op personeelsvlak door gerichte inzet van instrumenten en beleid. Door het gericht en geïntegreerd uitzetten van instrumenten geeft personeelsmanagement schoolbesturen meer gewenst resultaat.

Onze adviseurs kunnen u onder andere ondersteunen bij:

Professionalisering en de Gesprekkencyclus

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan direct contact met ons op.

Deel dit bericht

Wij helpen u graag

Administratief bijblijven

Actuele informatie over uw administratie, cao’s, wet- en regelgeving en meer.
U vindt het in de Nieuwsflits en de Maandbrief Salarisbetaling van Dyade. 

We plaatsen functionele en analytische cookies. Deze zijn geanonimiseerd en noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. x